Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

N Podstawy dydaktyki języków obcych 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PDJO-DL22 Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: N Podstawy dydaktyki języków obcych 2
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska z filologią rosyjską, studia stacj. I st., semestr 3
Filologia, specjalność filologia germańska, grupa 0, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Filologia, specjalność filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem wykładu jest przedstawienie kolejnych zagadnień dot. podstawowej wiedzy z zakresu dydaktyki ogólnej z elementami dydaktyki języków obcych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

podstawowa wiedza z zakresu psychologii i pedagogiki; zaliczenie przedmiotu C1.1 Podstawy dydaktyki języków obcych

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Pokaz i obserwacja

Demonstracje dźwiękowe i/lub video


Skrócony opis:

obowiązkowy w specjalności nauczycielskiej

Pełny opis:

Rodzaje motywacji i sposoby motywowania uczniów

Role nauczyciela

Nowoczesne środki dydaktyczne i ich potencjał

Rozwijanie autonomii ucznia – źródła koncepcji i zakresy rozwijania samodzielności ucznia. Otwarte formy pracy

Literatura:

Barkowski, H./Funk, H. (Hg.) 2004: Lernerautonomie und Fremdsprachenunterricht. Cornelsen Verlag;

Bausch, K.-R., Christ, H., Krumm, H.-J. (Hg.) 2007: Handbuch Fremdsprachenunterricht. Franke Verlag;

Bovet, G./ Huvendick, V. (Hg.) 2008: Leitfaden Schulpraxis (Pädagogik und Psychologie für den Lehrerberuf). Cornelsen Verlag;

Bönsch, M. 2006: Allgemeine Didaktik. Ein Handbuch zur Wissenschaft vom Unterricht. Kohlhammer Verlag;

Decke-Cornill, H./Küster, L. 2010: Fremdsprachendidaktik. Narr Verlag;

Glöckel, H. 2003: Vom Unterricht. Julius Klickhart Verlag;

Komorowska, H. 2001: Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna;

Zawadzka, E. 2004: Nauczyciele języków obcych w dobie przemian

Efekty uczenia się:

Student/ka potrafi wskazać na formy motywowania uczniów w procesie dydaktycznym;

Ma wiedzę na temat ról nauczyciela, m. in. w kształceniu językowym;

Potrafi dobrać nowoczesne środki dydaktyczne do realizacji celów dydaktycznych

Tłumaczy zasadność działań dydaktycznych prowadzących do upodmiotowienia ucznia

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne

91-100 % punktów - bardzo dobry (bdb; 5,0):

85-90 % punktów - dobry plus (+db; 4,5):

76-84 % punktów - dobry (db; 4,0):

71-75 % punktów - dostateczny plus (+dst; 3,5):

60-70 % punktów - dostateczny (dst; 3,0):

0-59 % punktów - niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Chudak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.