Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat II - drugi język nowożytny: kataloński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-L2K-3LH-24 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat II - drugi język nowożytny: kataloński
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilH
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język kataloński
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Filologia hiszpańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. zapoznanie studenta/ki z językiem –na poziomie ALTE A1, czyli Breakthrough level)– i kulturą katalońską

2. przekazanie podstawowych informacji i refleksji na temat tradycji, imprez lokalnych i narodowych oraz zwyczajów mieszkańców Krain Katalońskich, dostosowane do konkretnych potrzeb i zainteresowań studentów polskojęzycznych

3. rozumienie zdań i wyrazów używanych w życiu codziennym, związanych z podstawowymi potrzebami, np. proste informacje dotyczące własnej osoby, rodziny, zakupów, lokalnej geografii, zawodów, itp.

4. porozumienie się w zwykłych sytuacjach, które wymagają bezpośredniej i prostej wymian informacji dotyczącej kwestii rodzinnych i codziennych

5. wyrobienie u studentów umiejętności posługiwania się regularnymi i nieregularnymi czasownikami w czasach teraźniejszych

6. przedstawienie się i przedstawienie komuś znaną sobie osobę

7. reagowanie krótkimi zdaniami dowodzącymi zrozumienia drugiej osoby

8. opisanie w prosty sposób określonych aspektów własnych doświadczeń życiowych, kwestii dotyczących bezpośredniego otoczenia oraz spraw związanych z podstawowymi potrzebami

9. określenie granic obszaru, na którym mówi się w języku katalońskim

10. rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie

11. kształtowanie świadomości o wielokulturowości Półwyspu Iberyjskiego, Europy i świata, a także otwartości na kultury obcojęzyczne


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Nauczanie Języka Katalońskiego na poziomie ALTE A1

Pełny opis:

1. Informacje i refleksje na temat tradycji, imprez lokalnych i narodowych oraz zwyczajów mieszkańców Krain Katalońskich, dostosowane do konkretnych potrzeb i zainteresowań studentów polskojęzycznych

2. Język używany w życiu codziennym, związany z podstawowymi potrzebami, np. proste informacje dotyczące własnej osoby, rodziny, zakupów, lokalnej geografii, zawodów, itp.

3. Odmiany regularnych i nieregularnych czasowników w czasach teraźniejszych

4. Sformułowania przedstawienia się i przedstawienia komuś znaną sobie osobę

5. Granicy obszaru, na którym mówi się w języku katalońskim

Literatura:

ABELLÓ, Xavier & Judith RODRÍGUEZ (2006). Llengua Catalana. Bàsic 1. Barcelona: Barcanova.

― (2006). Llengua Catalana. Bàsic 2. Barcelona: Barcanova.

AD (2008). Parla.cat. [On-line] IRL <http://www.parla.cat>.

BADIA, Dolors (2000). Llengua catalana: Nivell Llindar, 1. Vic: Edicions de l’Àlber.

― (2000). Llengua catalana: Nivell Llindar, 2. Vic: Edicions de l’Àlber.

BASTONS, Núria, Cristina BERNADÓ & Llorenç COMAJOAN (2011). Gramàtica pràctica del català. Barcelona: Teide.

BASTONS, Núria & alii (2005). Veus 1. Curs de català: Llibre de l’alumne. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

CLUA, Maria Jesús & alii (2004). Curs de llengua catalana. Nivell bàsic 1. Barcelona: Castellnou.

― (2004). Curs de llengua catalana. Nivell bàsic 2. Barcelona: Castellnou.

ESTEBAN, Jordi & Jordi TIÓ (1999). Llengua Catalana 1: Nivell de Suficiència. Vic: Edicions de l’Àlber.

ROIG, Núria, Marta PADRÓS & Marta CAMPS (2006). Passos 1. Nivell bàsic. Barcelona: Octaedro.

XURIGUERA, J. Baptista (1998). Els verbs catalans conjugats. Barcelona: Claret.

Efekty uczenia się:

1. formułuje i rozumie zdania w języku katalońskim na poziomie ALTE A1, czyli Breakthrough level)

2. wymienia i identyfikuje ważne imprezy lokalne i narodowe oraz zwyczaje mieszkańców Krain Katalońskich

3. formułuje i rozpoznaje zdania i wyrazy używane w życiu codziennym, związane z podstawowymi potrzebami, np. proste informacje dotyczące własnej osoby, rodziny, zakupów, lokalnej geografii, zawodów, itp.

4. odmienia regularne i nieregularne czasowniki w czasach teraźniejszych

5. formułuje i rozpoznaje sformułowania dotyczące przedstawienia się i przedstawienia komuś znaną sobie osobę

6. wskazuje granicy obszaru, na którym mówi się w języku katalońskim

Metody i kryteria oceniania:

Formy oceny:

- Test pisemny (60%)

- Praca domowa (20%)

- Dyskusja podczas ćwiczeń (20%)

Obecność:

- Obowiązkowa

- Możliwe 2 nieobecności bez usprawiedliwienia

- Każda nieobecność nieusprawiedliwiona oznaczać będzie dodatkową pracę domową

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alfons Gregori i Gomis, Roger Miret Minard
Prowadzący grup: Roger Miret Minard
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roger Miret Minard
Prowadzący grup: Roger Miret Minard
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wegner
Prowadzący grup: Magdalena Wegner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wegner
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.