Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura współczesnej Łotwy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KWŁ-FŁ-12 Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Kultura współczesnej Łotwy
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 5
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język łotewski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia łotewska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Objaśnienie zjawisk, procesów, sytuacji geopolitycznej i innych mechanizmów, które zaważyły na obecnym kształcie kultury łotewskiej. Przekazanie wiedzy pozwalającej na zrozumienie specyfiki narodu łotewskiego i jego unikatowości na tle innych społeczeństw europejskich.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

Źródła kultury łotewskiej i jej najważniejsze osiągnięcia w zakresie sztuk plastycznych, architektury, muzyki, teatru i filmu.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

I. Zjawiska, procesy i mechanizmy, które wpłynęły na obecny kształt kultury łotewskiej:

- położenie geopolityczne;

- kwestia tożsamości narodowej;

- archeologia;

- folklor i mitologia;

- tradycje i sztuka ludowa;

II. Kształtowanie się kultury łotewskiej na przestrzeni wieków w kontekście europejskim.

III. Osiągnięcia kultury łotewskiej w zakresie:

- sztuk plastycznych;

- architektury;

- muzyki;

- teatru;

- filmu;

IV. Kultura łotewska a kształtowanie świadomości narodowej.

Literatura:

Podstawowa:

Ambainis O., Latviešu folkloristikas vēsture. Pamatvirzieni un fakti. Rīga 1989.

Latvijas kultūras vēsture. Rīga 2003.

Latvijas senākā vēsture 9. g. t. pr. Kr. - 1200. g. Rīga 2001.

Priedītis A., Latvijas kultūras vēsture. Daugavpils 2000.

Zeltiņa G., Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga 2010.

Dodatkowa:

Arhitektura un māksla Rīgā : Idejas un objekti, red. J. Zilgalvis. Rīga 2004.

Caune A., Ose I. Latvijas 12. gadsimta beigu - 17. gadsimta vācu piļu leksikons. Rīga, 2004.

Cimermanis S., Latviešu tautas dzīves pieminekļi. Celtnes un to iekārta. Rīga 1969.

Grasmane M., Latviešu tautas tērpi. Raksti. Izšūšana. Rīga 2002.

Hausmanis V., Latviešu drāmas sākotne. Rīga 2009.

Hausmanis V., Kalnačs B., Latviešu drāma. 20. gadsimta pirmā puse. Rīga 2004.

Hausmanis V., Kalnačs B., Latviešu drāma. 20. gadsimta otrā puse. Rīga 2006.

Johansons A., Latvijas kultūras vēsture 1710-1800. Rīga 2011.

Jansons J. A., Latviešu masku gājieni: eksperimentāls pētījums ar pamatojumu salīdzinošajā etnogrāfijā un etnoloģijā. Rīga 2010.

Kačalova T., Latviešu ainavu glezniecība gadsimtu mijā 1890-1915. Rīga 2004.

Kalnačs B., Baltijas postkoloniālā drāma. Rīga 2011.

Konferences „Trimda. Kultūra. Nacionāla identitāte” referātu krājums, red. D. Kļaviņa, M. Brancis. Rīga 2004.

Krastiņš J., Mucenieks E., Rīgas latviešu biedrība. Rīga 2002.

Lapiņš A., Latviešu padomju glezniecība. Rīga 1961.

Latviešu tautas tērpi, red. R.Riekstiņa. Rīga 1967.

Latvijas arheoloģiskās senlietas Polijas krātuvēs = Zabytki łotewskie w zbiorach polskich. Rīga-Warszawa 2005.

Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā, red. S. Grosa. Rīga 2002.

Latvijas māksla tuvplānos, red. K. Ābele. Rīga 2003.

Latvijas mākslas vēsture, red. I. Pujāte. Rīga 2004.

Līdeks O., Latviešu svētki. Latviešu svinamās dienas. Rīga 1991.

Mediņš K., Latviešu dziesmu svētki. Rīga 1955.

Rush S., Mihails Eizenšteins: Tēmas un Simboli Rīgas Jūgendstila Arhitektūrā 1901-1906. Rīga 2003.

Straubergs K., Latviešu tautas paražas. Rīga 1944.

The Wooden Heritage of Riga, red. L. Slava. Rīga 2001.

Vanaga A., Latvijas grafika. 100 autori, attēli, gadi. Rīga 2003.

Vilcāns I., Latvijas teātris 20. gs. 90. gadi un gadsimtu mija. Rīga 2007.

Vipers B., Latvijas māksla baroka laikmetā. Rīga 1937.

Vītoliņš J., Latviešu tautas mūzika. Gadskārtu ieražu dziesmas. Rīga 1973.

Vītoliņš J., Latviešu tautas muzika. Kāzu dziesmas. Rīga 1969.

-----

Czasopisma „Karogs” i „Letonica”.

Tygodnik „Kultūras diena”

------

Portale internetowe: www.lfk.lv/, www.dainuskapis.lv/, satori.lv, www.kultura.lv, www.makslasvesture.lv/index.php/Saturs, www.gallery.lv/maksl.htm, www.latvijasmaksla.lv/saturs, www.muzeji.lv/lv/, www.lnmm.lv/lv/arsenals/, http://www.jugendstils.riga.lv/, http://www.rigamuz.lv/km/index.php?m=izvelne&l=lv

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu kultury łotewskiej w dziejach kultury europejskiej.

2. Zna podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące badań kulturoznawczych z obszaru kulturowego języka łotewskiego.

3. Orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym obszaru kulturowego języka łotewskiego.

4. Umie samodzielnie zdobywać i oceniać wiedzę dotyczącą procesów i zjawisk kulturowych z wykorzystaniem tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji.

5. Posiada odpowiednie umiejętności oraz zasób słownictwa niezbędny do przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w językach polskim i łotewskim dotyczących wiedzy o kulturze.

6. Ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności.

7. Potrafi pracować w grupie i prowadzić dyskusję.

8. Ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego Łotwy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat z omawianego na zajęciach zakresu oraz zaliczenie testów cząstkowych. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Prusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Daniel Łubiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.