Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura Turcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KULTUR-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Kultura Turcji
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-TurkoX
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: turkologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

przedstawienie głównych czynników kształtujących charakter tureckiej tożsamości

wskazanie różnic pomiędzy kulturą osmańską a turecką

przekazanie wiedzy na temat różnorodnych aspektów kultury tureckiej

przekazanie podstawowych informacji z zakresu sztuki tureckiej

kształtowanie postawy zainteresowania oraz otwartości na inne wzorce kulturowe


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Geograficzne i ekonomiczne uwarunkowania kultury tureckiej

Koncepcja narodu tureckiego

Atatürk i jego reformy

Wprowadzenie do islamu

Najważniejsze zwyczaje, wierzenia i obrzędy

Społeczne uwarunkowania kultury tureckiej

Wprowadzenie do sztuki tureckiej

Kinematografia turecka

Literatura:

Majda, Tadeusz (red.). 2003. Leksykon wiedzy o Turcji. Warszawa: Dialog;

Lewis, Raphaela. 1984. Życie codzienne w Turcji Osmańskiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy;

Inalcik, Halil, Donald Quataert. 2008. Dzieje gospodarcze i społeczne Imperium Osmańskiego 1300-1914.. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Żygulski jun., Zdzisław. 1988. Sztuka turecka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe;

Lewis, Bernard. 1972. Narodziny nowoczesnej Turcji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe;

Lewis, Bernard. 2003. Co się właściwie stało? O kontaktach Zachodu ze światem islamu. Warszawa: Dialog;

Danecki, Janusz. 2002. Podstawowe wiadomości o islamie 1. Warszawa: Dialog;

Danecki, Janusz. 2002. Podstawowe wiadomości o islamie 2. Warszawa: Dialog;

Guliński, Stanisław. 1999. Alewizm i bektaszyzm. Kraków: Nomos;

Hale, William. 2009. Turkish Foreign Policy 1774-2000. Londyn: Routledge;

Safa, Peyami. 1999. Reflections on the Turkish revolution. Ankara: Atatürk Research Center.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

zna najważniejszą terminologię i pojęcia związane z kulturą turecką

potrafi nakreślić ogólną charakterystykę geograficzną, ekonomiczną i kulturową poszczególnych regionów Turcji

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu kultury tureckiej

Potrafi w sposób uporządkowany wskazać różnice pomiędzy kulturą i sztuką Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej

Rozpoznaje i rozumie główne elementy konstytutywne tureckiej tożsamości

samodzielnie rozwija i poszerza swoje zainteresowania w zakresie kultury tureckiej oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym

potrafi dobierać i w krytyczny sposób analizować literaturę przedmiotu

potrafi formułować i wyrażać swoje poglądy w dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie z notą

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Andrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Andrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Andrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.