Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura indyjska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KULTIND-66 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura indyjska
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-INDOX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

Filologia, indologia.



Cele kształcenia:

Zajęcia przekazują pogłębioną wiedzę z zakresu: starożytna i nowożytna historia Indii, religie subkontynentu indyjskiego, filozofia indyjska, literatura starożytna i nowożytna w j. hindi i tamilskim, antropologia Indii. Wyrobienie umiejętności planowania i organizacji samodzielnej pracy naukowej, zarządzania zdobytymi informacjami (gromadzenie i selekcja literatury przedmiotu, zdobywanie i interpretacja danych pochodzących z różnych źródeł) oraz prezentacji zdobytej wiedzy na forum grupy (zdolności krytyczne i samokrytyczne).

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza i umiejętności z poprzednich semestrów zajęć.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacja na temat materiałów podawana jest na zajęciach.




Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia, zadania domowe, projekty.



Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Skrócony opis:

Wybrane zjawiska i zagadnienia językowe, literackie i kulturowe Indii starożytnych i nowożytnych.

Pełny opis:

Wybrane zjawiska i zagadnienia językowe, literackie i kulturowe Indii starożytnych i nowożytnych.

Literatura:

Podana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu: starożytna i nowożytna historia Indii, religie subkontynentu indyjskiego, filozofia indyjska, literatura starożytna i nowożytna w j. hindi i tamilskim, antropologia Indii).

2. Analizuje krytycznie przyczyny i przebieg omawianych na zajęciach zjawisk literackich lub kulturowych (w zależności od wybranej opcji).

3. Sprawnie wyszukuje informacje na temat istotnych zjawisk literackich lub kulturowych.

4. Przygotowuje referat (prezentację) na temat zjawisk literackich lub kulturowych.

5. Ma świadomość posiadanej wiedzy oraz konieczności jej stałej aktualizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji na zajęciach.

Ocena referatu/prezentacji (wskazanie ewentualnych błędów, podkreślenie szczególnie trafnych uwag).

Kolokwium zaliczeniowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Browarczyk
Prowadzący grup: Abhishek Jain
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Świdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.