Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura indyjska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KULTIND-26 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura indyjska
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

Filologia, indologia.


Cele kształcenia:

Zajęcia przekazują podstawową wiedzę z zakresu wybranej przez studenta opcji: starożytna i nowożytna historia Indii, religie subkontynentu indyjskiego, filozofia indyjska, literatura starożytna i nowożytna (do wyboru: w j. hindi lub tamilskim), antropologia Indii. Wyrobienie umiejętności planowania i organizacji samodzielnej pracy naukowej, zarządzania zdobytymi informacjami (gromadzenie i selekcja literatury przedmiotu, zdobywanie i interpretacja danych pochodzących z różnych źródeł) oraz prezentacji zdobytej wiedzy na forum grupy (zdolności krytyczne i samokrytyczne).

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacja na temat materiałów podawana jest na zajęciach. Zajęcia, zadania domowe, projekty.

Classes, assignements, projects.


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia, zadania domowe, projekty.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Skrócony opis:

Kurs obejmuje zagadnienie z podstawowej wiedzy z zakresu starożytnych i nowożytnych Indii.

Pełny opis:

Kurs obejmuje zagadnienie z podstawowej wiedzy z zakresu: starożytna i nowożytna historia Indii, religie subkontynentu indyjskiego, filozofia indyjska, literatura starożytna i nowożytna (w j. hindi lub tamilskim), antropologia Indii. Obejmuje wybrane zjawiska i zagadnienia językowe, literackie i kulturowe.

Literatura:

Literatura zgodnie z propozycją prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma podstawową wiedzę z zakresu wybranej opcji (starożytna i nowożytna historia Indii, religie subkontynentu indyjskiego, filozofia indyjska, literatura starożytna i nowożytna (w j. hindi lub tamilskim), antropologia Indii).

2. Analizuje krytycznie przyczyny i przebieg omawianych na zajęciach zjawisk literackich lub kulturowych (w zależności od wybranej opcji).

3. Wyszukuje informacje na temat istotnych zjawisk literackich lub kulturowych.

4. Przygotowuje referat (prezentację) na temat zjawisk literackich lub kulturowych.

5. Ma świadomość posiadanej wiedzy oraz konieczności jej stałej aktualizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji.

Ocena referatu lub/i prezentacji (wskazanie ewentualnych błędów, podkreślenie szczególnie trafnych uwag); kolokwium zaliczeniowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Browarczyk, Natalia Świdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Browarczyk, Natalia Świdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.