Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KOJ-FNG-22 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Kultura obszaru językowego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Filologia, specjalność filologia nowogrecka, studia stacjonarne I stopnia, semestr 6
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język nowogrecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność filologia nowogrecka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest kultura greckiego obszaru językowego. Student zdobywa wiedzę ogólną o dziedzictwie kulturowym wsi i miasta greckiego w sferze materialnej, społecznej i duchowej, o greckich i cypryjskich regionach etnograficznych, osiągnięciach Greków w dziedzinie nauki i wynalazczości, architektury, sztuk plastycznych, muzyki, kinematografii i teatru. Zdobyta wiedza pozwala studentowi określić miejsce Grecji i Cypru na mapie kulturalnej Europy i świata.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

Wiedza ogólna o dziedzictwie kulturowym wsi i miasta greckiego w sferze materialnej, społecznej i duchowej, o greckich i cypryjskich regionach etnograficznych, osiągnięciach Greków w dziedzinie nauki i wynalazczości, architektury, sztuk plastycznych, muzyki, kinematografii i teatru.

Pełny opis:

Kultura ludowa obszaru językowego.

Mapa etnograficzna historycznej Grecji i Cypru. Ogólna charakterystyka regionów

Osiągnięcia naukowe Greków i wkład do światowej nauki.

Grecki folklor miejski.

Kultura grecka Greków wdiasporze.

Osiągnięcia Greków w dziedzinie muzyki.

Osiągnięcia Greków w dziedzinie kinematografii

Życie teatralne na Grecji i na W

Prasa w Grecji i na Cyprze.

Literatura:

Podstawowa:

L. Akritidis, P. Akritidis, Parlament Grecji, Warsyawa 1998.

G. Bernatowicz-Bierut, Droga Grecji, Hiszpanii i Portugalii do wspólnej Europy, Warszawa 1991.

Historia Grecji, Kraków 2006.

A. Brzeziński Andrzej, Grecja (z cyklu: Historia państw świata w XX wieku), Warszawa 2002.

R. Clogg, Historia Grecji nowożytnej, Warszawa 2006.

T. Czekalski, Grecja - poznajemy Unię Europejską, Łódź 2003

Dodatkowa:

Periodyki greckojęzyczne: „I Kathimetini”, „To Vima”, „Ta Nea”, anglojęzyczny tygodnik „Athens news”

Efekty uczenia się:

Student 1) opisuje elementy greckiej kultury ludowej i miejskiej, materialnej i duchowej w zakresie treści kształcenia, 2) opisuje regiony etnograficzne historycznej Grecji i Cypru, 3) wypowiada się merytorycznie na temat kultury i sztuki greckiej, 4) wyjaśnia, na czym polega wkład Greków w kulturę i naukę europejską i światową, 5) potrafi przygotować i przedstawić prezentację w zakresie objętym przedmiotem 6) poszerza kompetencje językowe (język grecki) w zakresie objętym przedmiotem.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach. Możliwe 2 nieobecności w semestrze. Testy cząstkowe. Wartość merytoryczna prezentacji. Zaliczenie pierwszego semestru na podstawie pracy pisemnej. Umiejętność zaprezentowania wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy na egzaminie pisemnyj i ustnym.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kyriakos Papoulidis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Nina Trzaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Nina Trzaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.