Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język skandynawski - lektorat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JSKAND-12 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Drugi język skandynawski - lektorat
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia skandynawska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cel przedmiotu / zajęć

rozwinięcie zdolności rozumienia tekstów pisanych w języku docelowym (np. duńskim)

rozwinięcie zdolności rozumienia tekstów mówionych w języku docelowym (np. duńskim)

rozwinięcie umiejętności dostosowania materiału gramatyczno-leksykalnego w języku wiodącym do tego w języku docelowym, umożliwiające komunikację

Pełny opis:

Nabycie przez studentów umiejętności komunikacyjnych związanych z rozumieniem tekstów pisanych i wypowiedzi ustnych w drugim języku skandynawskim, w oparciu o wcześniejszą znajomość języka wiodącego

Przekazanie wiedzy z zakresu istotnych różnic fonologicznych, morfologicznych, składniowych i leksykalnych między językami skandynawskimi

Przygotowanie studentów do samodzielnego korzystania z materiałów źródłowych i tekstów akademickich w drugim języku skandynawskim, czytanych w ramach seminariów przedmiotowych i magisterskich oraz w procesie tworzenia pracy magisterskiej

Przekazanie podstawowej wiedzy o drugim kraju skandynawskim, przede wszystkim w zakresie kultury życia codziennego z uwzględnieniem podobieństw i różnic pomiędzy krajami skandynawskimi.

Literatura:

Att förstå varandra i Norden – språkråd till nordbor i nordisk samarbete. 2002. Nordisk språkråd (wydanie internetowe www.nordisk-sprakrad.no)

Lindgren, B.; Bruland, S.H.; Karker, A.; Løland, S. (1994). Norstedts skandinaviska ordbok.

Stockholm: Norstedts.

Christensen, Robert Zola. 1999. Dansk grammatik for svenskere. Lund: Studentlitteratur.

Cramer, Jens; Larsen, Erik Vive. 1999. Dansk som nabosprog. Dansk grammatik for

svensktalende. Aaarhus Universitetsforlag.

Tessmer, Henrik. 2009. Dansk for svenskere. Handelshøjskolens forlag.

Thorborg, Lisbet. 2003. Dansk udtale. Øvebog. Forlaget Synope.

Althén, A. (2011). Lytt! Lytteøvinger på enkel norsk, Bergen: Fagbokforlaget

Ellingsen, E. and K. M. Doland. (2008). Her på berget. Oslo: Cappelen

Fjeldstad, Anton; Hervold, Kari 1989. Norsk for svensker. Lund: Studentlitteratur

Garczyńska, H. (2009). Troll 1. Język norweski: teoria i praktyka. Poziom podstawowy. Gdańsk: słowo /obraz terytoria.

Garczyńska, H. (2009). Troll 2. Język norweski: teoria i praktyka. Poziom średnio zaawansowany. Gdańsk:słowo / obraz terytoria

Høberg E., (2012). Håndbok i grammatikk og språkbruk, Bergen: Fagbokforlaget

Schjerven, P.W; Westgaard, K.; Bolstad, H.; Snekkevåg, M.L.; Solheim, E.: Torkelsen, F.S. (2005). Typisk norsk. Lysaker: Dinamo Forlag.

Nilsen, H. Norsk for danskere: http://www.h-nilsen.dk/om-det-norske-sprog/ (dostęp: 21.02.20)

Althén, A., Ballardini, K., Stjärnlöf, S., Viberg, Å. (2012). Mål 1 (lärobok). Stockholm: Natur & Kultur.

Bergman, G. (1971). Likt och olikt i de skandinaviska språken. Stockholm: Föreningen Norden

Fasth, C., Kannermark, A. (2003). Text i fokus 1. Lund: Folkuniversitetets förlag.

Fasth, C., Kannermark, A. (2003). Text i fokus 2. Lund: Folkuniversitetets förlag.

Gentzel, G., Mathlein, M., Trevisani, M. (2000). TESTA LÄS OCH HÖR. Stockholm: Bonniers.

Jönsson, E. (2008). Lyssna på svenska. Hörförståelseövningar för sfi. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Andersson, L-G. (2000). Vi säger så. Stockholm: Norstedts Ordbok.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sonia Ławniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sonia Ławniczak, Aldona Zańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.