Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o instytucjach europejskich i międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-IEM-WT11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o instytucjach europejskich i międzynarodowych
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 1
filologia romańska z filologią germańską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, sem. 1
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska z romańską i romańska z angielską

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. przekazanie wiedzy na temat teorii organizacji międzynarodowych i ich roli we współczesnym świecie

2. zapoznanie studentów z typologią i zasadami członkowstwa w organizacjach międzynarodowych

3. analiza etapów integracji europejskiej po drugiej wojnie światowej

przekazanie wiedzy na temat struktury instytucjonalnej i kompetencji Unii Europejskiej

4. wyrobienie umiejętności prawidłowego stosowania i tłumaczenia terminologii unijnej

5. wyrobienie umiejętności krytycznej oceny działania organizacji międzynarodowych

6. rozwinięcie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

1. Teoria organizacji międzynarodowych

2. Historyczny rozwój organizacji międzynarodowych

3. Typologia współczesnych organizacji międzynarodowych

5. Etapy integracji europejskiej po drugiej wojny światowej: od Wspólnot 6. Europejskich do Unii Europejskiej.

7. Członkostwo w Unii Europejskiej: rozszerzenia, podział kompetencji.

8. System i dorobek prawny Unii Europejskiej: acquis communitaire, podstawa traktatowa.

9. Instytucje oraz organy pomocnicze Unii Europejskiej – struktura i funkcjonowanie

10. Wybrane obszary polityki unijnej.

11. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego

12. Organizacje regionalne poza Europą

13. Członkowstwo Polski, Wielkiej Brytanii oraz USA w organizacjach międzynarodowych

Literatura:

Amerasinghe, C.F. Principles of the Institutional Law of International Organisations, Cambridge, 1996.

Sin, B (ed.).The Charter of the United Nations, Oxford, 2002.

White, N. The Law of International Organisations, Manchester, 1996.

Wilkinson, P. International Relations. A Very Short Introduction. Oxford, 2007.

Glosariusze: http://iate.europa.eu, http://eurovoc.europa.eu

Portal Unii Europejskiej, http://europa.eu.int

Ciamaga, Lucjan et al. Unia Europejska: Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

Dinan, Desmond. Ever-Closer Union. 2nd ed. Basingstoke, 1999.

Jones, Alistair. A Glossary of the European Union. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2008.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. rozróżniać organizacje międzyrządowe od międzynarodowych organizacji pozarządowych

2. opisać strukturę organizacji międzynarodowych

3. scharakteryzować strukturę i kompetencje instytucji unijnych

4. wyjaśnić podstawy prawne oraz mechanizmy decyzyjne UE

5. tłumaczyć na język polski i angielski terminy UE

6. identyfikować członkowstwo wybranych krajów w różnych organizacjach międzynarodowych

7. oceniać działania organizacji międzynarodowych

8. korzystać z literatury przedmiotu w języku angielskim

9. wyciągać wnioski i dokonywać krytycznej analizy

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie podsumowujące: test egzaminacyjny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.