Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o instytucjach europejskich i międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-IEM-TP12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o instytucjach europejskich i międzynarodowych
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska z filologią germańską,

filologia angielska z filologią romańską,

filologia germańska z filologią angielską,

filologia germańska z filologią romańską,

filologia romańska z filologią angielską,

filologia romańska z filologią germańską

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

przekazanie wiedzy na temat teorii organizacji międzynarodowych i ich roli we współczesnym świecie

zapoznanie studentów z typologią i zasadami członkowstwa w organizacjach międzynarodowych

analiza etapów integracji europejskiej po drugiej wojnie światowej

przekazanie wiedzy na temat struktury instytucjonalnej i kompetencji Unii Europejskiej

wyrobienie umiejętności prawidłowego stosowania i tłumaczenia terminologii unijnej

wyrobienie umiejętności krytycznej oceny działania organizacji międzynarodowych

rozwinięcie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

język wykładowy w zależności od filologii: angielski, francuski lub niemiecki

Pełny opis:

Teoria organizacji międzynarodowych

Historyczny rozwój organizacji międzynarodowych

Typologia współczesnych organizacji międzynarodowych

Etapy integracji europejskiej po drugiej wojny światowej: od Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej.

Członkostwo w Unii Europejskiej: rozszerzenia, podział kompetencji.

System i dorobek prawny Unii Europejskiej: acquis communitaire, podstawa traktatowa.

Instytucje oraz organy pomocnicze Unii Europejskiej – struktura i funkcjonowanie

Wybrane obszary polityki unijnej

Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego

Organizacje regionalne poza Europą

Członkowstwo Polski, Wielkiej Brytanii oraz USA w organizacjach międzynarodowych

Literatura:

Amerasinghe, C.F. Principles of the Institutional Law of International Organisations, Cambridge, 1996.

Sin, B (ed.).The Charter of the United Nations, Oxford, 2002.

White, N. The Law of International Organisations, Manchester, 1996.

Wilkinson, P. International Relations. A Very Short Introduction. Oxford, 2007.

Glosariusze: http://iate.europa.eu, http://eurovoc.europa.eu

Portal Unii Europejskiej, http://europa.eu.int

Ciamaga, Lucjan et al. Unia Europejska: Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

Dinan, Desmond. Ever-Closer Union. 2nd ed. Basingstoke, 1999.

Jones, Alistair. A Glossary of the European Union. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2008.

Efekty uczenia się:

student potrafi rozróżniać organizacje międzyrządowe od międzynarodowych organizacji pozarządowych

opisać strukturę organizacji międzynarodowych

scharakteryzować strukturę i kompetencje instytucji unijnych

wyjaśnić podstawy prawne oraz mechanizmy decyzyjne UE

tłumaczyć na język polski i obcy terminy UE

identyfikować członkowstwo wybranych krajów w różnych organizacjach międzynarodowych

oceniać działania organizacji międzynarodowych

korzystać z literatury przedmiotu w języku obcym

wyciągać wnioski i dokonywać krytycznej analizy

Metody i kryteria oceniania:

P – pisemny test zaliczeniowy: student odpowiada na 15 pytań dotyczących integracji europejskiej, struktury i kompetencji instytucji unijnych, oraz innych organizacji międzynarodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)