Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Żydów w XIX i XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HZXX-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Żydów w XIX i XX wieku
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność hebraistyka, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: hebraistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- ukazanie najważniejszych procesów zachodzących w świecie w XIX i XX wieku i ich wpływu na dzieje Żydów

- zapoznanie studentów z podstawową faktografią dotyczącą dziejów Żydów w XIX i XX wieku

- kształtowanie krytycznej postawy wobec piśmiennictwa historycznego (walka z głównymi mitami i stereotypami)

- kształtowanie myślenia historycznego – umiejętności osadzenia wydarzeń w przestrzeni i czasie, dostrzegania procesów i struktur w ich wzajemnym powiązaniu, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych

- kształtowanie otwartości i tolerancji wobec innych kultur


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

- Demografia i migracje w XIX i XX wieku (rozmieszczenie Żydów na świecie); życie gospodarcze i struktura społeczna

- Położenie prawne Żydów w Europie i na ziemiach polskich od schyłku XVIII w. – droga do emancypacji

- Ruchy reformatorskie wewnątrz judaizmu; oświecenie żydowskie i rozwój judaizmu reformowanego

- Początki haskali jako ruchu społecznego; kwestia tożsamości Żydów – integracja, akulturacja, asymilacja

- Żydzi w życiu politycznym do I wojny światowej – kategorie podziału, podstawowe kierunki

- Stosunki Żydów z otaczającym ich światem do I wojny światowej

Palestyna do II wojny światowej – zabiegi o odbudowę państwa żydowskiego; Żydzi w Ameryce i Europie w dwudziestoleciu międzywojennym

- Faszyzm a Żydzi, II wojna światowa i holocaust; świat wobec holocaustu

- Zabiegi o odbudowę państwa żydowskiego po II wojnie światowej (powstanie Izraela); Żydzi w świecie i w Polsce po II wojnie światowej

Literatura:

- Ben-Sasson, Haim Hillel (ed.). 1999. A History of the Jewish People. Cambridge.

- Sienkiewicz, Witold (red.). 2010. Atlas historii Żydów polskich. Warszawa.

- Cała, Alina, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska. 2000. Historia i kultura Żydów polskich. Słownik. Warszawa.

- Chojnowski, Andrzej, Jerzy Tomaszewski. 2001. Izrael. Warszawa.

- Engelking, Barbara, Feliks Tych, Andrzej Żbikowski, Jolanta Żyndul. 2004. Pamięć. Historia Żydów Polskich przed, w czasie i po Zagładzie. Warszawa.

- Johnson, Paul. 1993. Historia Żydów. Kraków.

- Tomaszewski, Jerzy (red.). 1993. Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku). Warszawa.

- Polonsky, Antony. 2014. Dzieje Żydów w Polsce i Rosji. Warszawa

- Tomaszewski, Jerzy, Andrzej Żbikowski (red.). 2001. Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu potrafi:

- scharakteryzować i ocenić podstawową literaturę dotyczącą dziejów Żydów w XIX i XX wieku

- przedstawić, w tym osadzić w czasie i przestrzeni, główne wydarzenia z dziejów Żydów w XIX i XX wieku

- powiązać najważniejsze momenty dziejów Żydów w dwóch ostatnich stuleciach z dziejami powszechnymi

- powiązać dzieje Żydów na ziemiach polskich z powszechnymi dziejami Żydów

- odnieść się krytycznie do kontrowersyjnych interpretacji dziejów Żydów i stosunków polsko-żydowskich w ostatnich dwóch stuleciach

Metody i kryteria oceniania:

o aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji);

o umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Makowski
Prowadzący grup: Krzysztof Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.