Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury fińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HLF-UFIN-14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury fińskiej
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia fińska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przybliżenie studentowi twórczości najważniejszych twórców w historii literatury fińskiej. Podkreślenie znaczenia analizowanych dzieł dla kultury fińskiej. Wskazanie na najistotniejsze, najbardziej charakterystyczne cechy twórczości poszczególnych twórców i umieszczenie ich w kontekście historyczno-literackim Finlandii. Pównanie fragmentów wybranych dzieł z fińskojęzycznym oryginałem.

Skrócony opis:

Kurs wprowadza podstawowe zagadnienia i wiedzę z zakresu historii literatury fińskiej od okresu neoromantyzmu (symbolizmu) z końca XIX w. poprzez modernizm fińsko-szwedzki (poezja), realizm i naturalizm, powieść psychologiczną i lirykę fińskojęzyczną po II wojnę światową.

Pełny opis:

a) zaznajomienie: studentów z wiodącymi tendencjami literatury fińskiej w latach 1885-1939 poprzez interpretację wybranych utworów literackich. Rozwój powieści w XX wieku (powieść neoromantyczna, realistyczna, naturalistyczna, psychologiczna, robotnicza) oraz poezji fińskiej w latach 1895-1940 (romantyzm i tradycjonalizm w poezji, poezja nawiązująca do historii i mitologii) i szwedzkojęzycznej (modernizm fińsko-szwedzki). b) zaznajomienie studentów ze: znaczeniem literatury i badań nad literaturą w naukach humanistycznych i w kulturze ogólnej; specyfikę badań literackich; istotę związków między literaturą a innymi zjawiskami kulturowymi; różnicę między profesjonalnym a amatorskim podejściem do literatury;

c) student uzyskuje umiejętność: czytania ze zrozumieniem literatury fińskiej po polsku i fińsku oraz prac naukowych z zakresu literaturoznawstwa fińskiego, streszczania ich i komentowania; konstruowania dłuższej wypowiedzi ustnej w formie głosu w dyskusji; podsumowywania dyskusji, wyciągania wniosków; umiejętność pracy w grupie.

Literatura:

K.Laitinen, Suuomen kirjallisuuden historia, Helsinki 1996;

K.Laitinen, Historia literatury fińskiej, Wrocław 1987;

K.Laitinen, Finnlands Literatur, Hamburg 1967;

Jaakko Ahokas, A History of Finnish Literature, Bloomington 1973;

A History of Finnland's Literature, hrsg. von George C. Schoolfield, University of Nebraska 1998;

Kulturlexikon Finnland, hrsg. von Olli Aho, Helsinki 1998;

Suomen kirjallisuushistoria, SKS Helsinki 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Martyna Kokotkiewicz, Bolesław Mrozewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Liczba godzin przedmiotu:

90

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Liczba godzin przedmiotu:

90

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Liczba godzin przedmiotu:

90

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)