Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia języka szwedzkiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HJS-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Historia języka szwedzkiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla etapu r3-DL-Szw w sem. zimowym
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język szwedzki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

przedstawienie podstawowych żródeł wiedzy o historii i rozwoju języka szwedzkiego

przekazanie wiedzy z zakresu miejsca języka szwedzkiego wśród innych języków germańskich

Przedstawienie głównych epok w historii języka szwedzkiego wraz z podstawą ich wyodrębnienia oraz cechami charakterystycznymi

rozwinięcie zdolności rozumienia tekstów pisanych w języku szwedzkim na kolejnych etapach jego rozwoju

rozwinięcie umiejętności systematycznej pracy oraz poddawania własnej pracy krytycznej ocenie

rozwinięcie umiejętności korzystania z różnego typu słowników (np. etymologicznego) i korpusów (np. Svenska spraakbanken, Fornsvenska Textbanken).


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Pełny opis:

Prezentacja zarysu historii języków germańskich i skandynawskich oraz najważniejszych epok w historii języka szwedzkiego i podstaw ich wyodrębnienia

Prezentacja najważniejszych zabytków piśmienniczych epoki runicznej oraz pisma runicznego, korpusów inskrypcji runicznych oraz stanu badań

Prezentacja najważniejszych zabytków piśmienniczych epoki staroszwedzkiej i ich edycji

Przedstawienie charakterystyki epoki staroszwedzkiej pod względem fonologicznym, morfologicznym, składniowym i leksykalnym oraz stanu badań

Prezentacja najważniejszych zabytków piśmienniczych epoki nowoszwedzkiej i ich edycji

Przedstawienie charakterystyki epoki nowoszwedzkiej pod względem fonologicznym, morfologicznym, składniowym i leksykalnym oraz stanu badań

Prezentacja najważniejszych słowników zawierających informacje etymologiczne, korpusów tekstów historycznych, współczesnych edycji oraz narzędzi służących do badań korpusowych (KWIC)

Literatura:

Bergman, Gösta. Kortfattad svensk språkhistoria.

Pettersson, Gertrud. 1997. Svenska språket under sju hundra år. Lund: Studentlitteratur

Wessén, Elias. Svensk språkhistoria I-III.

Widmark, Gun. 2000. Det språk som blev vårt. Uppsala: Swedish Science Press

Fornsvenska textbanken www.nordlund.lu.se oraz Kalltext (Spraakbanken) http://spraakbanken.gu.se

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Potrafi wyróżnić najważniejsze epoki w historii języka szwedzkiego, podać podstawy ich wyróżnienia oraz główne źródła wiedzy o nich

Potrafi scharakteryzować każdą z epok pod względem systemu fonologicznego, morfologicznego, składniowego i leksykalnego

Potrafi umiejscowić szwedzkie teksty we właściwej epoce i gatunku literackim

czyta znormalizowane teksty staroszwedzkie (1225-1526) korzystając z materiałów pomocniczych (słowniki)

czyta normalizowane oraz nienormalizowane teksty nowoszwedzkie (1526-1900) bez pomocy słowników

Posługuje się słownikami i innymi materiałami pomocniczymi, korzysta z korpusów obejmujących materiał staro- i nowoszwedzki

Krytycznie odnosi się do badań historycznojęzykowych oraz współczesnych edycji tekstów

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, prezentacje studentów, dyskusja wokół literatury przedmiotu F: ocena dyskusji w grupie, ocena prezentacji

P: egzamin pisemny

Wykład, prezentacje studentów, dyskusja wokół literatury przedmiotu F: ocena dyskusji w grupie, ocena prezentacji

P: egzamin pisemny

Wykład, wspólny odczyt wybranych tekstów źródłowych F: analiza tekstów

P: egzamin pisemny

Wspólny odczyt i analiza wybranych tekstów staroszwedzkich F: analiza tekstów

P: egzamin pisemny

Wspólny odczyt i analiza wybranych tekstów nowoszwedzkich F: analiza tekstów

P: egzamin pisemny

e-learning F: ćwiczenia słownikowe i korpusowe

P: egzamin pisemny

e-learning F: ćwiczenia

słownikowe i korpusowe

P: egzamin pisemny

. Kryteria oceny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.