Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Turcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HISTUR-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Historia Turcji
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-TurkoX
Strona przedmiotu: https://www.elearning.amu.edu.pl/neofilologia/course/index.php?categoryid=196
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: turkologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z tematem: pojawienie się ludów turkijskich w Anatolii, Sułtanat Seldżucki

Zapoznanie studentów z tematem: rozwój państwa osmańskiego, jego złoty wiek i okres upadku

Zapoznanie studentów z relacjami pomiędzy Europą, w szczególności Polską, a państwem osmańskim w XVIII-XX w.

Zapoznanie studentów z tematem: powstanie Republiki Tureckiej i jej losy


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Zajęcia prowadzone w formie b-learningu, z wykorzystaniem uczelnianej platformy Moodle: https://www.elearning.amu.edu.pl/neofilologia/course/index.php?categoryid=196

Skrócony opis:

Historia Sułtanatu Seldżuckiego, Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej

Pełny opis:

Pojawienie się ludów turkijskich w świecie islamu; Turcy seldżuccy i Sułtanat Seldżucki w Anatolii

Powstanie i rozkwit państwa osmańskiego; podboje osmańskie w Europie, Afryce i na Wschodzie

Dzieje państwa osmańskiego w relacjach z Europą; stosunki z Polską

Struktura państwa i społeczeństwa osmańskiego; rola szariatu

Próby modernizacji Turcji osmańskiej w XIX i pocz. XX w.

Powstanie i dzieje Republiki Tureckiej

Literatura:

Reychman, Jan. 1973. Historia Turcji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Roux, Jean-Paul.2003. Historia Turków. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut;

İnalcik, Halil. 2006. Imperium Osmańskie - epoka klasyczna 1300-1600. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;

İnalcıki Halil, Donald Quataert. 2008. Dzieje gospodarcze i społeczne Imperium Osmańskiego 1300-1914. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Kołodziejczyk, Dariusz. 2011. Turcja. Warszawa: Trio;

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Wyjaśnić genezę historyczną i etniczną Turków anatolisjkich

Wskazać główne okresy w państwowości tureckiej w Azji Mn., w tym fazy dziejów imperium osmańskiego

Omówić historię podbojów osmańskich w Europie, na Bliskim i Środkowym Wschodzie

Scharakteryzować główne instytucje państwa i społeczeństwa osmańskiego, w tym rolę szariatu w sprawowaniu władzy.

Wskazać główne kierunki polityki między Turcją osmańską a państwami europejskimi; omówić relacje z Polską w XVI-XIX w.

Znać okoliczności powstania Republiki Tureckiej oraz główne wydarzenia współczesnych dziejów Turcji

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestralne w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia semestralnego jest podejście do wszystkich testów zamieszczonych na platformie Moodle.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Andrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Liczba godzin przedmiotu:

30

Literatura:

Reychmann, Jan. 1973. Historia Turcji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich;

Roux, Jean-Paul.2003. Historia Turków. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut;

Kołodziejczyk, Dariusz. 2001. Turcja. Warszawa: Trio;

Inalcik, Halil (red.). 2008. Dzieje gospodarcze i społeczne imperium osmańskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Lewis, Bernard. 1972. Narodziny nowoczesnej Turcji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Andrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Liczba godzin przedmiotu:

30

Literatura:

Reychmann, Jan. 1973. Historia Turcji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich;

Roux, Jean-Paul.2003. Historia Turków. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut;

Kołodziejczyk, Dariusz. 2001. Turcja. Warszawa: Trio;

Inalcik, Halil (red.). 2008. Dzieje gospodarcze i społeczne imperium osmańskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Lewis, Bernard. 1972. Narodziny nowoczesnej Turcji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Andrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Liczba godzin przedmiotu:

30

Literatura:

Reychmann, Jan. 1973. Historia Turcji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich;

Roux, Jean-Paul.2003. Historia Turków. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut;

Kołodziejczyk, Dariusz. 2001. Turcja. Warszawa: Trio;

Inalcik, Halil (red.). 2008. Dzieje gospodarcze i społeczne imperium osmańskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Lewis, Bernard. 1972. Narodziny nowoczesnej Turcji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.