Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i kultura niemieckiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HIK-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura niemieckiego obszaru językowego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie i ugruntowanie wiedzy z zakresu historii i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego z użyciem specyficznego dla danego zakresu tematycznego słownictwa; umiejętność analizowania i syntezowania zjawisk kulturowych i historycznych typowych dla krajów niemieckojęzycznych, także umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej w historii niemieckiego obszaru językowego; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

wiedza ogólna z zakresu historii i kultury Europy


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, pytania do studentów nt. treści wykładów

Pełny opis:

Tematy zajęć: Rozwój królestwa pruskiego za panowania Fryderyka I. i Fryderyka Wilhelma I.; Absolutyzm oświecony na niemieckim obszarze językowym; Przebieg i skutki Rewolucji Francuskiej dla niemieckiego obszaru językowego; Kongres Wiedeński 1814/1815; Biedermajer – między Kongresem Wiedeńskim a Wiosną Ludów; Przebieg i skutki Wiosny Ludów na obszarze niemieckojęzycznym; Proces zjednoczenia Niemiec; Cesarstwo Niemieckie i polityka Kanclerza Otto von Bismarcka; Cesarstwo Austriackie w latach 1804-1914; Cesarstwo Niemieckie w dobie imperializmu Wilhelm II.; I. Wojna Światowa; Republika Weimarska; I Republika Austrii; Narodowy socjalizm i polityka Adolfa Hitlera; Druga Wojna Światowa

Literatura:

Helmut M Mueller: Schlaglichter der deutschen Geschichte. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, wszystkie wydania po 1990; Norman Davies: Europa. Rozprawa historyka z historią. Kraków Wydawnictwo Znak 1998; Egon Friedell: Kulturgeschichte der Neuzeit, C.H. Beck Verlag, München, wszystkie wydania po 1990; Czesław Karolak/Wojciech Kunicki/Hubert Orłowski: Dzieje kultury niemieckiej; Warszawa 2006. Tomasz Paluszyński: Historia Niemiec Niemiec i państw niemieckich. Zarys dziejów politycznych. Poznań 2006.

Efekty uczenia się:

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii i kultury niemieckiego obszaru językowego; zna podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące historii i kultury niemieckiego obszaru językowego; rozpoznaje i rozróżnia zjawiska i procesy kulturowe charakterystyczne dla krajów niemieckojęzycznych w XIX i XX w; potrafi poprawnie i z użyciem słownictwa fachowego wypowiadać się w j. niemieckim na temat procesów historycznych i zjawisk kulturowych niemieckiego obszaru językowego; ma świadomość różnorodności kulturowej i postawę otwartości wobec inności; ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego niemieckiego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium pisemne, egzamin pisemne

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Krauze-Pierz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Krauze-Pierz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Krauze-Pierz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Krauze-Pierz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.