Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka języka hindi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GRHIND-66 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka hindi
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-INDOX
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

Filologia, indologia.Cele kształcenia:

Pogłębianie wiedzy na temat gramatyki j. hindi.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza i umiejętności z zajęć z gramatyki j. hindi z semestrów pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i piątego.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacja na temat materiałów podawana jest na zajęciach.
Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia, zadania domowe, projekty.Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

Zaawansowane zagadnienia gramatyczne.

Pełny opis:

Zaawansowane zagadnienia gramatyczne:

spójniki, wykrzykniki, zdania eliptyczne, partykuły, mowa zależna i potocznie zależna, tryby przypuszczające II, III, IV, tryb warunkowy II i III, słowotwórstwo.

Literatura:

Danuta Stasik, Język hindi, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1997.

Michael C. Shapiro, A Primer of Modern Standard Hindi, Motilal Banarsidas Publishers, New Delhi 2003.

Ronald S. McGregor, Outline of Hindi Grammar, Oxford University Press, New Delhi 2000.

Rupert Snell, Simone Wightman, Teach Yourself Hindi, Hodder Education, London 2010.

Kavita Kumar, Speak Hindi from Day 1, Rupa, New Delhi 2008.

I inne.

Teksty, słuchowiska, filmy, historyjki obrazkowe, ćwiczenia, uzupełnione o własne materiały prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma dużą świadomość kompleksowej natury języka hindi, jego historycznej złożoności i zmienności a także jego powiązania z językami klasycznymi i innymi językami jako źródłami zapożyczeń.

2. Umie bardzo sprawnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników dwujęzycznych i jednojęzycznych oraz złożonych multimedialnych źródeł informacji.

3. Potrafi korygować dość złożone błędy w dłuższych wypowiedziach ustnych i pisemnych w zakresie bardzo złożonych zagadnień gramatycznych, fonetycznych i ortograficznych, a także leksykalnych charakterystycznych dla tematów obowiązujących w piątym semestrze.

4. Przygotowuje podczas zajęć streszczenia w języku hindi długich opowieści usłyszanych dwukrotnie lub jednokrotnie, tworzy bardzo złożone dialogi w hindi oraz tłumaczenia z języka hindi na język polski i odwrotnie rozbudowanych tekstów związanych z tematyką obowiązującą w semestrze, zachowując coraz większą poprawność w zakresie złożonych zagadnień gramatycznych i ortograficznych, a także leksykalnych.

5. Rozumie potrzebę ciągłego i nieustannego doskonalenia języka.

6. Potrafi sprawnie pracować w grupie i twórczo przyjmuje różne role oraz perspektywy przy omawianiu bardzo złożonych problemów związanych z tematyką obowiązującą w semestrze.

Metody i kryteria oceniania:

Testy, sprawdziany, zadania tłumaczeniowe.

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Kurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Borowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tatiana Szurlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.