Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka języka hindi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GRHIND-26 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka hindi
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

Filologia, indologia.

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy z zakresu gramatyki j. hindi.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość terminologii gramatycznej, w tym składniowej i fonetycznej.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacja na temat materiałów podawana jest na zajęciach.Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia, zadania domowe, projekty.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

Opanowanie kolejnej części materiału gramatycznego.

Pełny opis:

Zaimki: pytające, nieokreślone, względne, złożone; użycie bezokolicznika; imiesłowy: ciągły, dokonany, przymiotnikowy, przysłówkowy; czasy: ciągły teraźniejszy, ciągły przeszły, przyszły, przeszły dokonany nieokreślony, teraźniejszy dokonany, zaprzeszły; konstrukcje wyrażające posiadanie; stopniowanie przymiotnika; zdania podrzędnie złożone; konstrukcje wyrażające konieczność, powinność; tryb przypuszczający; sufiks –vala.

Umiejętność zastosowania ich w praktyce, tj.: umiejętność budowania poprawnych gramatycznie zdań.

Literatura:

Danuta Stasik, Język hindi, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1997.

Michael C. Shapiro, A Primer of Modern Standard Hindi, Motilal Banarsidas Publishers, New Delhi 2003.

Ronald S. McGregor, Outline of Hindi Grammar, Oxford University Press, New Delhi 2000.

Rupert Snell, Simone Wightman, Teach Yourself Hindi, Hodder Education, London 2010.

Kavita Kumar, Speak Hindi from Day 1, Rupa, New Delhi 2008.

i inne.

Teksty, słuchowiska, filmy, historyjki obrazkowe, ćwiczenia, uzupełnione o własne materiały prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma świadomość kompleksowej natury języka hindi, jego złożoności i historycznej zmienności a także jego powiązania z językami klasycznymi.

2. Umie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników dwujęzycznych oraz multimedialnych źródeł informacji.

3. Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia języka.

4. Potrafi pracować w grupie przyjmując różne role i perspektywy przy omawianiu problemów związanych z tematyką obowiązującą w semestrze.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji, sprawdzanie zadań domowych, tłumaczeń, testy gramatyczno-leksykalne, egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Stroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Browarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Browarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.