Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka duńskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GOJD-44 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka duńskiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-DunX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język duński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedstawienie wiedzy z zakresu składni języka duńskiego (fraza, zdanie pojedyncze i złożone)

Konsolidacja i pogłębianie dotychczasowej wiedzy studentów o systemie składniowym języka duńskiego, zdobytej w trakcie zajęć z pnjd

Szczegółowa charakterystyka części zdania w języku duńskim

Przedstawienie schematu zdania (głównego i podrzędnego) w języku duńskim

Prezentacja konstrukcji syntaktycznych charakterystycznych dla współczesnego języka duńskiego

Rozszerzanie znajomości szczegółowej terminologii językoznawczej w języku duńskim, ze szczególnym uwzględnieniem składni

Prezentacja zależności pomiędzy składnią a semantyką czasownika w języku duńskim

Przedstawienie i rozwijanie umiejętności analizy składniowej na poziomie zdania oraz tekstu


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Przedstawienie szczegółowej wiedzy z zakresu składni języka duńskiego

Szczegółowa charakterystyka części zdania w j. duńskim

Schemat zdania głównego i podrzędnego w j. duńskim

Konstrukcje syntaktyczne charakterystyczne dla współczesnego języka duńskiego

Zależności pomiędzy składnią a semantyką czasownika w języku duńskim

Zasady analizy składniowej na poziomie zdania oraz tekstu – ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów oryginalnych

Literatura:

Allan, R., Holmes, Ph., Lundskær-Nielsen, T. 1995. Danish. A Comprehensive Grammar. London and New York: Routledge.

Becker-Christensen, Chr., Widell, P. 2008. Politikens Nudansk Grammatik. 4. udg., 3. opl., København: Politikens Forlag A/S.

Burcharth N. 2005. Grammatik - en genvej til fremmedsprog. 4. udg., 2. opl., Aalborg.

Christensen Zola R., Christensen L. 2006. Dansk Grammatik. 2.opl., Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Fischer-Hansen B., Kledal A. 2004. Grammatikken – håndbog i dansk grammatik for udlændinge. 3. udg., Herning: Special-pædagogisk Forlag.

Hansen E. 2006. Dæmonernes Port. Materiale til studiet af dansk sprog. 5. udg., København: Hans Reitzel.

Jacobsen H. Galberg, Skyum-Nielsen P. 2007. Dansk sprog. En grundbog. 2. udg., Schønberg.

Jacobsen H. Galberg, Stray Jørgensen P. 2007. Politikens Håndbog i Nudansk. 5. udg., Politikens Forlag.

Kledal A., Fischer-Hansen B. 2003. Basisgrammatikken. Basishåndbog i dansk grammatik for udlændinge. Herning: Special-pædagogisk Forlag.

Rajnik E. 1999. Gramatyka języka duńskiego. Morfologia. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Rajnik E. 2006. Podstawy gramatyki języka duńskiego z ćwiczeniami. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Søndergaard, G. 1998. Sproglig analyse. Begreber og værktøjer. 2. opl., Munksgaard.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu składni języka duńskiego

Potrafi scharakteryzować części zdania

Posiada wiedzę nt. budowy duńskiego zdania (głównego i podrzędnego) i potrafi umiejscowić je w schemacie zdaniowym

Rozpoznaje i potrafi scharakteryzować specyficzne dla współczesnego języka duńskiego konstrukcje składniowe

Posiada pogłębioną znajomość duńskiej terminologii językoznawczej ze szczególnym uwzględnieniem składni

Potrafi scharakteryzować zależności pomiędzy składnią a semantyką czasownika w języku duńskim

Potrafi dokonać analizy składniowej na poziomie zdania oraz tekstu

Ma świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie objętym modułem dla poziomu B2/B2+

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, dyskusja wokół literatury przedmiotu, ćwiczenia składniowe F: analiza i ocena zrealizowanych ćwiczeń składniowych

P: egzamin (pisemny)

Wykład, ćwiczenia składniowe F: analiza i ocena zrealizowanych ćwiczeń

P: egzamin (pisemny)

Wykład, ćwiczenia składniowe F: analiza i ocena zrealizowanych ćwiczeń

P: egzamin (pisemny)

Dyskusja wokół literatury przedmiotu F: dyskusja w grupie

P: egzamin (pisemny)

Wykład, ćwiczenia składniowe F: analiza i ocena zrealizowanych ćwiczeń

P: egzamin (pisemny)

Ćwiczenia w pracy z materiałami źródłowymi F: analiza i ocena zrealizowanych ćwiczeń

P: egzamin (pisemny)

Dyskusja wokół problematyki związanej ze składnią F: analiza i ocena zrealizowanych ćwiczeń

P: egzamin (pisemny)

4. Kryteria oceniania

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.