Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka języka tureckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GJTR-24 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka tureckiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
turkologia, studia stacjonarne licencjackie, semestr 2
Strona przedmiotu: https://www.elearning.amu.edu.pl/neofilologia/course/index.php?categoryid=120
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: turkologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zaznajomienie ze strukturą morfologiczną i składniową języka tureckiego

Przekazanie wiedzy o podstawowych konstrukcjach gramatycznych języka tureckiego

Rozwinięcie umiejętności konstruowania poprawnych wypowiedzi w języku obcym

Przygotowanie do naukowego opisu języka


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Teoretyczno-praktyczne zajęcia poświęcone gramatyce opisowej języka tureckiego.

Wymagania wstępne:

Bardzo dobra znajomość gramatyki języka polskiego

Podstawowa wiedza z zakresu językoznawstwa

Pełny opis:

Czasy złożone

Strona zwrotno-bierna

Strona sprawcza

Reciprocativa

Tryb konieczności i inne sposoby wyrażania konieczności

Tryb możliwości

Tryb warunkowy

Literatura:

a) Stachowski, Marek. 2009. Gramatyka języka tureckiego w zarysie. Kraków: Księgarnia Akademicka;

b) Majda, Tadeusz. 2004. Język turecki. Warszawa: Dialog;

c) Göksel, Aslı, Celia Kerslake. 2005. Turkish: A Comprehensive Grammar. London: Routledge;

d) Kornfilt, Jaklin. 1997. Turkish. London: Routledge;

e) Lewis, Geoffrey L. 2011. Turkish Grammar. Oxford: Oxford University Press;

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

wskazuje oraz poprawnie nazywa poszczególne części mowy oraz zdania

stosuje konstrukcje gramatyczne na poziomie podstawowym

dokonuje analizy wypowiedzi pod kątem zawartych w niej konstrukcji gramatycznych i składniowych

korzysta ze źródeł literaturowych, w tym również ze źródeł w języku obcym

jest świadom różnic kulturowych i wynikających z nich różnic językowych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie pisemnej.

Kryteria oceniania:

0-50% ndst

51-64,5% dst

65-74,5% dst+

75-84,5% db

85-91,5% db+

92-100% bdb

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Andrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Andrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Andrzejewski
Prowadzący grup: Radosław Andrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.