Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Film angielskojęzyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-FAJ-ILS-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Film angielskojęzyczny
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-LingStX
Przedmioty dla programu DLx-LSTK
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

C1 Zapoznanie z historią i rozwojem sztuki filmowej, montażu, Classical Narrative.

C2 Zapoznanie z teorią krytyki filmowej, naturalism i non naturalism, krytyki mise-en-scene i teoria auteur.

C3 Rozwijanie umiejętności analizy szczegółowej sekwencji filmu, rozumienia i umiętności interpretacji decyzji filmowców.

C4 Rozwijanie świadomości obrazu filmowego i sposobu tworzenia spójności (lub jej braku) świata fikcyjnego poprzez montaż.

C5 Zapoznanie z głównymi motywami Film Noir i rozwinięcie umiejętności ich wyjaśniania w ramach krytyki mise-en-scene.

C6 Zapoznanie z dziełami Alfreda Hitchcocka i rozwinięcie umiejętności odnoszenia się do teorii auteur.

C7 Zapoznanie z zasadami Classical Narrative i rozwinięcie umiejętności stosowania tych zasad w praktyce.


Skrócony opis:

Uczestnicy zajęć uzyskują podstawowe informacje na temat stylów filmowych, klasyfikacji i interpretacji ujęć oraz motywów pojawiających się w filmach wybranych reżyserów.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Historia filmu: wykład

Ćwiczenie „black box”, interpretacja obrazu, tworzenie znaczenia poprzez obraz i efekty różnych decyzji na znaczenie obrazu.

Analiza sekwencji, szczegółowy wgląd do warsztatu filmowego.

Film noir, analizy genre, motywy i styl.

Alfred Hitchcock, teoria auteur.

Odtworzenie sekwencji filmowej w praktyce.

Tworzenie krótkiego filmu w stylu Film Noir lub Hitchcocka.

Literatura:

1. Perkins V.F., (1993). Film as Film, New York. Da Capo

2. Bordwell D. i Thompson K., (2008). Film Art, New York. McGraw-Hill

3. Berger J., (1985). Ways of Seeing, London. Pelican

4. Red. Nichols B. (1976). Movies and Methods, Berkeley and Los Angeles. University of California Press

5. Truffaut F., (1967). Hitchcock:Truffaut, New York. Simon & Schuster

6. Wood R., (2002). Hitchcock’s Films Revisited, New York. Columbia University Press

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Potrafi wytłumaczyć rozwój montażu filmowego i podstawowe elementy Classical Narrative.

Rozumie, jak obraz przekazuje treść, jak zmiany w obrazie zmieniają interpretację.

Potrafi rozdrabniać sekwencje filmu w serii ujęć, rozumie proces decyzji dla każdego ujęcia i potrafi interpretować wpływ efektów tych decyzji na widza.

Potrafi identyfikować powtarzające się motywy w dziełach jednego reżysera.

Potrafi naśladować dany styl filmowy, lub reżysera.

Metody i kryteria oceniania:

Do oceniania ćwiczeń, kartkówek, kolokwium mogących być przeliczonych na wartości wyrażone w liczbach będzie stosowana następująca skala:

0-50,9% - ocena niedostateczna

51-60% - ocena dostateczna

60,1-70% - ocena dostateczna plus

70,1 -80% - ocena dobra

80,1 -90% - ocena dobra plus

90,1-100% - ocena bardzo dobra

W przypadkach oceniania bogactwa językowego, logiki i spójności tekstu przełożonego, wierności i estetyczności przekładu skala wynosi

Ocena niedostateczna: Student wyraźnie nie rozumie, jak przekaz filmowy działa i nie umie wytłumaczyć decyzji reżysera w zakresach wpływu efektów na widza. Nie rozumie i nie potrafi wytłumaczyć jak działa mise-en-scene i jak rozpoznać auteur.

Ocena dostateczna: Student słabo rozumie, jak działa przekaz filmowy i nie umie wytłumaczyć decyzji reżysera w zakresach wpływu efektów na widza, nie zna się na szczegółach. Na poziomie podstatwowym rozumie i potrafi wytłumaczyć, jak działa mise-en-scene i jak rozpoznać auteur.

Ocena dostateczna plus: Student wyraźnie rozumie jak przekaz filmowy działa ale słabo umie wytłumaczyć decyzji reżysera w zakresach efekt na widza. Na poziomie podstawowy rozumie i potrafi wytłumaczyć, jak działa mise-en-scene i jak rozpoznać auteur.

Ocena dobra: Student dobrze rozumie jak przekaz filmowy działa ale nie zawsze wytłumaczy decyzji reżysera w zakresach wpływu efektów na widza. Rozumie i potrafi wytłumaczyć, jak działa mise-en-scene i jak rozpoznać auteur.

Ocena dobra plus: Student rozumie jak przekaz filmowy działa i częściowo umie wytłumaczyć decyzji reżysera w zakresach wpływu efektów na widza choć nie zawsze potrafi wyjaśnić to szczególowo. Rozumie i potrafi wytłumaczyć, jak działa mise-en-scene i jak rozpoznać auteur.

Ocena bardzo dobra: Student wyraźnie rozumie jak przekaz filmowy działa i umie wytłumaczyć decyzje reżysera w zakresach wpływu efektów na widza. Bardzo dobrze rozumie i potrafi wytłumaczyć jak działa mise-en-scene i jak rozpoznać auteur i potrafi to pokazać w praktyce.

Dodatkowo pod uwagę będzie brana: terminowość oddawania prac, aktywność na zajęciach (zwłaszcza jakość udzielanych odpowiedzi i komentarzy)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Graham Crawford
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.