Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

N Bezpieczeństwo uczniów w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-BUWS-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: N Bezpieczeństwo uczniów w szkole
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Studiów Edukacyjnych
Filologia, specjalność filologia germańska z filologią rosyjską, studia stacj. I st., semestr 3
Filologia, specjalność filologia germańska, grupa 0, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Filologia, specjalność filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1. Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nauczyciela.

C2. Wyposażenie studenta w wiedzę na temat zasad BHP w szkole.

C3. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń w szkole i przyczyn zaistniałych sytuacji niebezpiecznych.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

e-learning

Skrócony opis:

obowiązkowy w specjalności nauczycielskiej

Pełny opis:

Regulacje prawne dotyczące bhp w szkole (podstawowej i ponadpodstawowej)

Rozpoznawanie zagrożeń na terenie szkoły (podstawowej i ponadpodstawowej)

Zasady bezpieczeństwa i rozpoznanie zagrożeń podczas zajęć w szkole (w tym lekcji wychowania fizycznego), szkolnych grupowych wyjść uczniowskich, wycieczek szkolnych

Wypadki i sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w szkole, procedury postępowania

Ergonomia zawodu nauczyciela: ocena ryzyka pracy, choroby zawodowe

Literatura:

Bakuła W. (2012), BHP w szkole. Praktyczny podręcznik z dokumentacją, Gdańsk, Wydawnictwo ODDK.

Celuch M. ( 2012), BHP w szkole. Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły, Warszawa, Wyd. WiP.

Batogowska A. (1998), Podstawy ergonomii, Olsztyn, Wyd.WSP.

Efekty uczenia się:

Student/ka zna i analizuje akty prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nauczyciela. Zna zasady odpowiedzialności opiekuna, nauczyciela, wychowawcy za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów. Posiada wiedzę na temat zasad BHP w szkole (podstawowej i ponadpodstawowej) w tym zagadnienia związane ergonomia zawodu nauczyciela. Potrafi rozpoznać zagrożenia w szkole (podstawowej i ponadpodstawowej) i trafnie ocenić przyczynę zaistniałych sytuacji niebezpiecznych

Metody i kryteria oceniania:

Zapoznanie się z materiałami oraz zaliczenie testu sprawdzającego: zal/nzal

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Jaskulska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.