Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Arabski język specjalistyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ARABSPEC-12 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Arabski język specjalistyczny
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Filologia, specjalność arabistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język arabski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność arabistyka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Wzbogacenie wiedzy arabistycznej studentów w zakresie opracowania różnych książek, a także tematów specjalistycznych języka arabskiego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zaawansowana znajomość języka arabskiego.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Książki w Bibliotece Novum oraz inne materiały internetowe.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Czytanie, dyskutowanie, a także tłumaczenie tematów.

Skrócony opis:

Prezentowanie różnych książek w różnych dziedzinach przez studenta pod opieką prowadzącego zajęcia oraz praktyczne opracowanie określonych specjalistycznych arabskich tematów i tekstów.

Pełny opis:

Prezentowanie różnych książek w różnych dziedzinach przez studenta pod opieką prowadzącego zajęcia oraz praktyczne opracowanie określonych specjalistycznych arabskich tematów i tekstów.

Literatura:

Jerzy Łacina, Współczesna specjalistyczna terminologia arabska i procesy słowotwórcze na przykładzie słownictwa z dziedziny chemii, fizyki i techniki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989.

Paweł Siwiec, Mały słownik terminologii komputerowej. Polsko-arabski, arabsko-polski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.

Klasyczne i współczesne wybrane książki oraz teksty w różnych dziedzin specjalistycznych.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- rozumie charakterystykę języka i stylu publikacji oraz posiada wiedzę związaną z tematami niektórych publikacji.

- rozumie najważniejsze specjalistyczne terminy w różnych dziedzinach;

- pojmuje specyfikę arabskiego języka specjalistycznego.

Metody i kryteria oceniania:

ustny temat zaliczeniowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ashraf Benyamin
Prowadzący grup: Ashraf Benyamin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adnan Abbas
Prowadzący grup: Adnan Abbas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Abedelfattah Shahin
Prowadzący grup: Abedelfattah Shahin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Abedelfattah Shahin
Prowadzący grup: Abedelfattah Shahin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.