Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ANG-WT-66 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: Filologia, spec. filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamsko-tajska, stud. Ist., sem.6
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia fińska, filologia koreańska, filologia łotewska, filologia węgierska, filologia nowogrecka, filologia wietnamsko-tajska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka angielskiego. Student doskonali sprawności językowej na poziomie zaawansowanym; po zakończeniu kursu student osiąga poziom biegłości minimum C1.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

Obowiązkowe zajęcia z języka angielskiego dla III roku filologii fińskiej, filologii koreańskiej, filologii łotewskiej, filologii węgierskiej, filologii nowogreckiej, oraz filologii wietnamsko-tajskiej

Pełny opis:

Słownictwo z następujących tematów:

- learning and achieving success

- attitudes, characteristics, emotional reactions,

- leisure time

- the global village

- forms of activism

- world problems

- security measures

- communication

- home and family

- seeing the world

- money and business

- technology

- the mind

Zagadnienia gramatyczne:

- present and past tenses

- the passive

- relative clauses

- articles

- future forms and expressions with future meaning

- modals and semi-modals

- word families

- noun clauses

- modifying gradable and ungradable adjectives

- conditionals

- spelling rules

- gerunds and infinitives

- emphasis

- past tenses for hypothetical meanings

- comparatives and superlatives

- reported speech

Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w tworzeniu wypowiedzi pisemnych:

- essays

- reports

Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w tworzeniu prezentacji akademickich

Literatura:

Podstawowa:

J. Bell, R. Gower „Advanced Expert”, Pearson

Dodatkowa:

J. Barnes, D. Hyde, N. Kenny, J. Newbrook „Advanced Expert CAE”, Longman

J. Bell, N. Kenny „Advanced Expert Student’s Resource Book”, Pearson

M. Vince „Advanced Language Practice”, Macmillan

Efekty uczenia się:

Rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów konkretnych i abstrakcyjnych, dostrzegając także znaczenia ukryte.

Rozumie dłuższe wypowiedzi ustne na tematy konkretne i abstrakcyjne, dostrzegając treści wyrażone pośrednio.

Potrafi porozumiewać się skutecznie i swobodnie w kontaktach społecznych i edukacyjnych, również z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego, w stylu dostosowanym do kontekstu oraz z dbałością o poprawność swojej wypowiedzi.

Potrafi formułować jasne i spójne wypowiedzi pisemne w szerokim zakresie tematów, z dbałością o poprawność języka. Potrafi zredagować ćwiczone formy pisemne w stylu dostosowanym do kontekstu sytuacyjnego, sprawnie i właściwie posługując się wskaźnikami zespolenia tekstów. Ma poszerzoną wiedzę o krajach angielskiego obszaru językowego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wszystkich testów cząstkowych, zaliczenie prezentacji ustnych, wypracowań, możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.