Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych ABA (tłumaczenie poświadczone: dokumenty szkolne, metrykalne, umowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ABApos-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie tekstów specjalistycznych ABA (tłumaczenie poświadczone: dokumenty szkolne, metrykalne, umowy)
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia pisemnego z języka ABA

2. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia poświadczonego

3. rozwinięcie umiejętności tłumaczenia pisemnego w kombinacjach językowych ABA

4. przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa języka niemieckiego w zakresie terminologii tłumaczenia poświadczonego

5. zapoznanie się z korpusami tekstów obiegu tłumaczenia poświadczonego

6. kontynuowanie rozwoju umiejętności z zakresu redakcji tekstu

7. dbałość o poprawność językową tłumaczenia w językach A, B.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Język wykładowy w zależności od filologii: angielski, francuski, niemiecki;

Pełny opis:

1. Zasady tłumaczenia poświadczonego w kombinacjach językowych ABA

2. Podstawy prawne tłumaczenia poświadczonego, Kodeks Tłumacza Przysięgłego

3. Tłumaczenie wybranych aktów notarialnych

4. Tłumaczenie wyciągów z rejestrów i umów

5. Tłumaczenie dokumentów due diligence itp.

Literatura:

1. Cieślik, B., Laska, L., Rojeski, M., 2010. Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

2. Kierzkowska, D. (red.), 1998. Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS

3. Kierzkowska, D., 2005. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

4. Rybińska, Z. (red.), 2011. Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

Dokumenty autentyczne.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. przywołuje i rozpoznaje główne zasady stosowane podczas tłumaczenia pisemnego w kombinacjach językowych ABA,

2. potrafi przygotowywać się do tłumaczenia pisemnego, poświadczonego na podstawie otrzymanych materiałów,

3. zna terminologię stosowanej w tłumaczeniu poświadczonym w języku A, B,

4. zna korpusy tekstów obiegu tłumaczenia poświadczonego,

5. potrafi kształtować tekst tłumaczenia zgodnie z zasadami redakcji tekstu,

6. dba o poprawność językową w tłumaczeniu

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność studenta w dyskusji,

- sprawdzian;

- ocena znajomości terminologii tłumaczenia poświadczonego;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Czubińska, Karolina Kęsicka, Magdalena Perdek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)