Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka węgierskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2WPNJW-34 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka węgierskiego
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: filologia węgierska, studia uzupełniające magisterskie, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: język węgierski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- poszerzanie wiedzy nt. różnych stylów językowych (publicystycznego, literackiego) w zakresie języka węgierskiego

- rozwój umięjętności czytania ze zrozumieniem oraz tłumaczenia i pisanie tekstów publicystycznych

Student osiąga poziom C1 ESOKJ


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

pisanie recenzji

pisanie krytyki

ustne sprawozdanie z aktualnego wydarzenia politycznego

cechy stylu publicystycznego w języku węgierskim (gramatyka, leksyka)

nurty we współczesnej kulturze węgierskiej (film, literatura, muzyka)

Literatura:

- teksty zaczerpnięte z różnych mediów (internetu, prasy itp.)

- teksty literackie w oryginale

- NOVOTNY Júlia - NAGY Ágnes: Felsőfokon magyarul. Budapest : Magyar Nyelvi Intézet, 2000-2001

online: http://mek.oszk.hu/03300/03311/pdf/

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

właściwie wybiera sformułowania z szerokiego zakresu środków językowych

występuje z samodzielnym krótkim referatem w języku węgierskim, prezentuje złożoną tematykę, porządkując i rozwijając poszczególne zagadnienia

pisze o złożonych zagadnieniach i dostosowuje styl tekstu do potencjalnego czytelnika

czyta ze zrozumieniem i samodzielnie komentuje różne teksty w zakresie współczesnej literatury

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji przygotowanej przez studenta, ocena aktywności w trakcie zajęć, ustny egzamin końcowy.

Ocena aktywności w trakcie zajęć.

Ustny egzamin końcowy.

Ocena pracy pisemnej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (na zakończenie każdej jednostki lekcyjnej lub tematycznej, minimum 61%) oraz napisanie wszystkich zadanych przez wykładowcę tekstów z zakresu tematyki objętej przedmiotem. Możliwość 3 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Ocena końcowa na podstawie egzaminu ustnego i pisemnego (<61% ndst, 61-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szabolcs Nemeth, Daniel Pap
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szabolcs Nemeth, Daniel Pap
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.