Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka II języka specjalności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2PNJBII-24 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka II języka specjalności
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Przedmioty dla programu DUx-BLITWX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia litewska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z językiem łotewskim na poziomie A1/A2.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

- Nauka języka łotewskiego w oparciu o podręcznikIngi Klēvere-Wälchli & Nicole Nau ”Latviešu valoda studentiem“.

- Ćwiczenia gramatyczne oraz teksty pochodzą z w/w podręcznika oraz innych opracowań, które zostały ujęte poniżej.

- Przyswajanie wiedzy z zakresu gramatyki języka łotewskiego oraz słownictwa tematycznego.

- Aktywne opanowanie przedstawionego podczas zajęć materiału i umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

Pełny opis:

Kurs oparty jest o podręcznik Ingi Klēvere-Wälchli & Nicole Nau ”Latviešu valoda studentiem“. Podczas zajęć studenci poznają podstawowe wiadomości z zakresu gramatyki języka łotewskiego (deklinacje, koniugacje czasownika,elementy słowotwórstwa). Przyswajają również słownictwo tematyczne związane z opisywaniem wyglądu zewnętrznego, cech charakteru, miejsc a także typowych sytuacji komunikacyjnych (zakupy, nauka, wizyta u lekarza itp.) Podczas zajęć wykorzystywane są również zasoby multimedialne z internetu. Na zajęciach studenci wypowiadają się na różne tematy (opis swojego kraju, miasta, rodziny, pogody itp.) oraz redagują krótkie nieskomlikowane teksty w języku łotewskim.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ingi Klēvere-Wälchli & Nicole Nau ”Latviešu valoda studentiem“.

Materiały dodatkowe:

Šalme, Arvils & Ūdris, Pēteris (1996). Do it in Latvian! Dialogs. Ryga: Apgāds SI.

Juzefa Paršuta „Latviešu - Poļu Vārdniica”, Irēna Birzvalka „Poļu - Latviešu Vārdniica”, Jumava, Riga, 1999.

www.letonika.lv

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

-potrafi zrozumieć w mowie i piśmie teksty w zakresie przewidzianym przedmiotem

-potrafi tłumaczyć i analizować teksty języka łotewskiego pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie przewidzianym przedmiotem

-potrafi wypowiadać się i prowadzić rozmowę w języku łotewskim na różne tematy z życia codziennego używając konstrukcji gramatycznych w zakresie przewidzianym przedmiotem

-potrafi komunikować się pisemnie w języku łotewskim

zna terminologię gramatyczną w zakresie objętym przedmiotem

- potrafi samodzielnie posługiwać się źródłami informacji na temat pisowni, słownictwa i gramatyki języka łotewskiego w zakresie wykraczającym poza treści nauczania

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- metoda podająca (elementy wykładu konwersatoryjnego i opisu), ćwiczeniowo-praktyczna (ćwiczeniowa, studium przypadku)

- metoda ćwiczeniowo-praktyczna (tłumaczenia, analiza zdań, aranżowane sytuacje komunikacyjne, zadaniowe tworzenie tekstów pisanych)

- metoda poszukująca (klasyczna problemowa i sytuacyjna)

Kryteria:

- ocena realizacji zadań pozalekcyjnych

- Pisemny egzamin końcowy, cząstkowe testy zaliczeniowe w procesie kształcenia, bieżąca kontrola w trakcie zajęć dydaktycznych

Ustny egzamin końcowy, cząstkowe testy zaliczeniowe w procesie kształcenia, bieżąca kontrola w trakcie zajęć dydaktycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Prusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Prusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.