Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka II języka specjalności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2PNJBII-14 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka II języka specjalności
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
Filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia litewska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z językiem łotewskim na poziomie A1/A2.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Student na tych zajęciach poznanje drugi język z grupy języków bałtyckich - język łotewski. Zapoznaje się z systemem tego języka od fonetyki po składnię.

Pełny opis:

Słownictwo tematyczne z podręcznika Ingi Klēvere-Wälchli & Nicole Nau ”Latviešu valoda studentiem“ :

1. Przywitanie się, uniwersytet, studia, książki, rozrywka, urodziny, prezenty, goście, liczby do 100, miesiące, języki, państwa, narody, nazwy ulic, urzędów w Rydze, sławni Łotysze, rodzina, środki transportu, podróże, godzina, data, dni tygodnia, żywność, pieniądze, kolory, odzież, wygląd, muzyka popularna, liczby porządkowe, pogoda, pory roku, strony świata, zagadki ludowe, dom, mieszkanie.

Wygląd człowieka, ubrania (powtórka), lata osiemdziesiąte, charakter i nastrój osoby, horoskopy, przysłowia, sport, daty, wykształcenie, nauka, praca, zawody, plany na przyszłość, marzenia, wiosna, zwierzęta, ogród zoologiczny, orientacja w przestrzeni, zapytanie o drogę, topografia Rygi, rodzaje komunikacji, korespondencja, Ryga, piosenki ludowe, polityka, wybory, samorząd, najnowsza historia Łotwy, podróże po Łotwie.

2. Zagadnienia gramatyczne:

- znaki alfabetu, zasady pisowni, transkrypcja (wymowa i akcentuacja),

- czasowniki cz. teraźniejszego I, II, III typu

- czasowniki ruchu cz. teraźniejszego (braukt, nākt, iet)

- zaprzeczenie (neesmu, nav, nestudē)

- deklinacje rzeczownikowe

- zaimki osobowe, pytajne, dzierżawcze

- przymiotniki

- struktury typu: man patīk (kas), man garšo (kas)

- przyimki

- tryb rozkazujący

- konstrukcja przynależności (man ir...)

- stopniowanie przymiotników i przysłówków,

- końcówki określone: mian., biern., dop. l.p. oraz l.mn., miejsc. l.p.,

- zdania złożone z tāpēc ka un kaut arī

- tworzenie przysłówków odprzymiotnikowych (ātri, labi)

- ir daudz... / ir maz... / nav... + dop.

- końcówki określone: miejsc.

- wołacz

- końcówki określone przymiotników

- zaimek savs

- zdrobnienia

- tryb przypuszczający

- stopniowanie przymiotników

- nazwy osób z końcówkami tājs, -tāja, -ējs, -ēja

- struktura viens no labākajiem, viena no labākajām

- zdania złożone

- przedrostki czasownikowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ingi Klēvere-Wälchli & Nicole Nau ”Latviešu valoda studentiem“.

Materiały dodatkowe:

Šalme, Arvils & Ūdris, Pēteris (1996). Do it in Latvian! Dialogs. Ryga: Apgāds SI.

Juzefa Paršuta „Latviešu - Poļu Vārdniica”, Irēna Birzvalka „Poļu - Latviešu Vārdniica”, Jumava, Riga, 1999.

www.letonika.lv

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu, student:

-potrafi zrozumieć w mowie i piśmie teksty w zakresie przewidzianym przedmiotem

-potrafi tłumaczyć i analizować teksty języka łotewskiego pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie przewidzianym przedmiotem

-potrafi wypowiadać się i prowadzić rozmowę w języku łotewskim na różne tematy z życia codziennego używając konstrukcji gramatycznych w zakresie przewidzianym przedmiotem

-potrafi komunikować się pisemnie w języku łotewskim

zna terminologię gramatyczną w zakresie objętym przedmiotem

-potrafi samodzielnie posługiwać się źródłami informacji na temat pisowni, słownictwa i gramatyki języka łotewskiego w zakresie wykraczającym poza treści nauczania

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

-metoda podająca (elementy wykładu konwersatoryjnego i opisu), ćwiczeniowo-praktyczna (ćwiczeniowa, studium przypadku)

-metoda ćwiczeniowo-praktyczna (tłumaczenia, analiza zdań, aranżowane sytuacje komunikacyjne)

-metoda ćwiczeniowo-praktyczna (tłumaczenia, analiza zdań, aranżowane sytuacje komunikacyjne, zadaniowe tworzenie tekstów pisanych)

-metoda podająca (elementy wykładu konwersatoryjnego i opisu), ćwiczeniowo-praktyczna (ćwiczeniowa, studium przypadku)

-metoda poszukująca (klasyczna problemowa i sytuacyjna)

Kryteria:

- Pisemny i ustny egzamin końcowy, cząstkowe testy zaliczeniowe w procesie kształcenia

-Ustny egzamin końcowy, cząstkowe testy zaliczeniowe w procesie kształcenia, bieżąca kontrola w trakcie zajęć dydaktycznych

-ocena realizacji zadań pozalekcyjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tatjana Navicka, Justyna Prusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Prusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.