Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka I języka specjalności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2PNJBI-24 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka I języka specjalności
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Przedmioty dla programu DUx-BLITWX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język litewski
Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka litewskiego na poziomie zaawansowanym. Student utrwala system gramatyczny języka litewskiego i poszerza słownictwo, czyli kontekst pragmatyczny oraz kulturowy języka, doskonali umiejętności komunikacyjne w określonych sytuacjach komunikacyjnych oraz w odniesieniu do szerokiego spektrum domen życia społeczno-kulturalno-politycznego. Osiąga poziom biegłości C1.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Słownictwo tematyczne i specjalistyczne

Zagadnienia gramatyczne: wprowadzenie nowych zagadnień, powtórka wybranych – odpowiednio do potrzeb grupy

Lektury tekstów literackich, publicystycznych i specjalistycznych

Literatura:

Podstawowa:

V. Ambrazas (ed.). 1994. Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.

Juzėnienė, J. 2006. Lietuvių kalbos gramatikos lentelės. Vilnius: Presvika.

Klimas, A. 1993. Lietuvių kalbos dalyvių vartosena, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.

Kondratas, B. 1996. Mokomosios lietuvių kalbos taisyklės. Vilnius: Leidybos centras.

Miliūnaitė, R. 2002. Kalbos pratimai 1 (ed. A. Pupkis). Gramatinės formos ir jų vartojimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Miliūnaitė, R. 2003. Kalbos pratimai 2 (ed. A. Pupkis). Sintaksė: linksnių vartojimas. (S.1). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Miliūnaitė, R. 2003. Kalbos pratimai 2 (ed. A. Pupkis). Sintaksė: prielinksnių ir polinksnių vartojimas. (S.2). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Miliūnaitė, R. 2003. Kalbos pratimai 2 (ed. A. Pupkis). Sintaksė: Įvairūs dalykai. (S.3). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Dodatkowa:

Džežulskienė, J., Kazlauskienė, A. 1997. Kalbos kultūros pratimai. Kaunas: Aesti.

Pakerys, A., Pupkis, A. 2004. Lietuvių kalbos bendrinė tartis. Vilnius: Gimtasis žodis.

Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J. 2003. Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius: Baltos lankos.

Rėbždaitė, A.A.1998 Lietuvių kalbos žinynas. Kaunas: Šviesa.

Sirtautas, V., Grenda, Č. 1988. Lietuvių kalbos sintaksė. Vilnius: Mokslas.

Sirtautienė, 2000, Lietuvių kalbos pratimai 5, 6 klasei.Vilnius: Alma littera.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Posiada umiejętność czytania literatury w języku specjalizacji w oryginale, w tym wybranej literatury specjalistycznej, zwłaszcza dotyczącej własnej tematyki badawczej lub zawodowej

Rozumie wypowiedzi mówione w rozmowie bezpośredniej w języku specjalizacji

Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć. Potrafi wyrazić się w sposób jasny

i szczegółowy na wiele tematów oraz wyrazić opinię na dany temat

Potrafi redagować teksty w sposób urozmaicony pod względem leksykalnym i gramatycznym

Posiada nawyk regularnego informowania się o bieżących wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych, tym samym ma rozszerzoną wiedzę o krajach obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wszystkich testów cząstkowych, zaliczenie lektury obowiązkowej, ustnych prezentacji, wypracowań, możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egz. końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusława Mysakowska-Wojtkowiak, Monika Pokorska-Iwaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusława Mysakowska-Wojtkowiak, Monika Pokorska-Iwaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.