Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka I języka specjalności (kontynuowanego od pozimou licencjatu)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2NIEMPRNJI-24 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka I języka specjalności (kontynuowanego od pozimou licencjatu)
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: Filologia, specjalność etnolingwistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Etnolingwistyka, Językoznawstwo i Informacja naukowa

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka niemieckiego. Student doskonali sprawności językowe na poziomie zaawansowanym; po zakończeniu kursu student osiąga poziom biegłości minimum C2+

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Słownictwo z następujących tematów: Aktuelles

Zagadnienia gramatyczne: powtórka wybranych zagadnień, odpowiednio do potrzeb grupy

Literatura:

Podstawowa:

Wybrane artykuły prasowe niemieckojęzyczne, Johannes Schumann:

Schwierige Wörter, Karin Hall, Barbara Scheiner: Übungsgrammatik, Klaus

Mann: Mefisto

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Posiada umiejętność czytania literatury niemieckojęzycznej w oryginale, tekstów popularno-naukowych i specjalistycznych

Nie ma żadnych trudności w rozumieniu wypowiedzi mówionej, w rozmowie bezpośredniej i za pośrednictwem mediów

Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie,

subtelnie stosując odcienie znaczeń, potrafi dowolnie przeformułować

wypowiedź, potrafi swobodnie i poprawnie stosować wyrażenia idiomatyczne i kolokwializmy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wszystkich testów cząstkowych, zaliczenie lektury obowiązkowej, ustnych prezentacji, wypracowań, możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egz. końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Komorowska
Prowadzący grup: Małgorzata Komorowska, Joachim Stephan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.