Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka I języka specjalności (kontynuowanego od poziomu licencjatu)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2ANGPRNJI-14 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka I języka specjalności (kontynuowanego od poziomu licencjatu)
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
Przedmioty dla programu DUx-ELingwX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

etnolingwistyka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka angielskiego. Student doskonali sprawności językowe na poziomie zaawansowanym; po zakończeniu kursu student osiąga poziom biegłości minimum C2+.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

Pełny opis:

Słownictwo z następujących tematów:

Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego; dotyczące aktualnej problematyki społecznej i politycznej w kraju, w krajach angielskiego obszaru językowego oraz krajach azjatyckich (na przykład, polityka ludnościowa, konflikty na tle etnicznym, genderowym, klasowym czy religijnym)

Zagadnienia gramatyczne: powtórka wybranych zagadnień, odpowiednio do potrzeb grupy

Lektura: powieść angielskojęzyczna o objętości powyżej 200 stron

Literatura:

Podstawowa:

wybrane artykuły prasowe angielskojęzyczne, wybrane teksty popularno-naukowe

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Posiada umiejętność czytania literatury angielskojęzycznej w oryginale, tekstów popularno-naukowych i specjalistycznych

Nie ma żadnych trudności w rozumieniu wypowiedzi mówionej, w rozmowie bezpośredniej i za pośrednictwem mediów

Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie stosując odcienie znaczeń, potrafi dowolnie przeformułować wypowiedź, potrafi swobodnie i poprawnie stosować wyrażenia idiomatyczne i kolokwializmy

Potrafi redagować w sposób urozmaicony pod względem leksykalnym i gramatycznym kompleksowe teksty

Posiada nawyk regularnego informowania się o bieżących wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych, tym samym ma rozszerzoną wiedzę o krajach angielskiego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wszystkich testów cząstkowych, zaliczenie lektury obowiązkowej, ustnych prezentacji, wypracowań, możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egz. końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lewandowski
Prowadzący grup: Daniel Dzienisiewicz, Michael Farris, Yuki Horie, Marcin Lewandowski, William Strnad, Anna Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lewandowski
Prowadzący grup: Michael Farris, Marcin Lewandowski, William Strnad, Anna Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Hans
Prowadzący grup: Aleksandra Hans, William Strnad
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Hans
Prowadzący grup: Aleksandra Hans, William Strnad
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.