Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dzieła literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDL-ADL Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Nauki społeczne i psychologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty dla 3 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Przedmioty dla 4 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Powtórzenie zagadnień szkolnych związanych z poetyką i genologią, rozszerzenie o zagadnienia wolności interpretacyjnej, otwartości dzieła, itd.

Student poznaje specyfikę rozwoju różnych dziedzin europejskiej kultury artystycznej z uwzględnieniem form sztuki współczesnej, towarzyszących jej społecznych dyskursów i praktyk, w tym literatury i poetyki.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Przedmiot nie jest prowadzony zdalnie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały dostępne w lektorium Instytutu Kulturoznawstwa

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład, praca z tekstem, praca z filmem i innymi materiałami audiowizualnymi. i

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Student powinien na przygotowanie do zajęć poświęcić przynajmniej 1,25 godziny tygodniowo na:

lekturę zaleconych tekstów,


Skrócony opis:

Zajęcia stanowią zaproszenie do ponownego odkrywania świata dzieł literackich. Przyjęta perspektywa ćwiczeń to powtórzenie zagadnień związanych z poetyką i genologią oraz wprowadzenie do kulturowej teorii literatury.

Pełny opis:

Po co czytamy? Czym jest analiza dzieła literackiego

Figury, tropy, metafory. Wybrane aspekty kompozycji dzieła literackiego, cz. I

Wybrane aspekty kompozycji dzieła literackiego, cz. II

- informacje o planowanych prezentacjach

wybrane elementy kompozycji dzieła literackiego, cz. III

Genologia i poetyka - podstawowe pojęcia

Tekst literacki i korespondencja sztuk - ekranizacje i adaptacje dzieł - wyzwanie kulturoznawcze

Literatura:

B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, Warszawa 2000.

M. Głowiński, A. Okopień- Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1991.

U. Eco, "Poetyka" i my, przeł. J. Ugniewska, Twórczość, 2003, nr. 5.

Genologia polska. Gatunek w literaturze współczesnej, red. R. Cudak, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Student powtórzył zagadnień szkolnych związanych z poetyką i genologią, rozszerzenie o zagadnienia wolności interpretacyjnej, otwartości dzieła, itd.

Student poznał specyfikę rozwoju różnych dziedzin europejskiej kultury artystycznej z uwzględnieniem form sztuki współczesnej, towarzyszących jej społecznych dyskursów i praktyk, w tym literatury i poetyki.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecnośc)

2. Pozytywna ocena ze sprawdzianów *1 i 2

3. Wygłoszenie mini referatu (do 10 minut) z przykładami lekturowymi

4. Przygotowanie w grupach (4 osobowych) prezentacji dotyczących relacji tekstu literackiego i jego możliwych aplikacji i adaptacji

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.