Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja multimedialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KSDL-KOM Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja multimedialna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Nauk Społecznych
Przedmioty dla 3 semestru komunikacji społecznej I stopnia
Strona przedmiotu: https://www.elearning.amu.edu.pl/wns/course/index.php?categoryid=2
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filozofia, specjalność komunikacja społeczna

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej genezy, historii i współczesności multimediów

• Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej statycznego obrazu cyfrowego (zdjęć cyfrowych)

• Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej dźwięku cyfrowego

• Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej dynamicznego obrazu cyfrowego (filmów cyfrowych)

• Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej multimedialnych projektów VCD, SVCD i DVD

• Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej tworzenia poprawnych prezentacji multimedialnych będących połączeniem zdjęć, dźwięków i filmów cyfrowych

• Przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie wykorzystania prezentacji multimedialnej jako elementu wspomagającego wystąpienie (będące połączeniem wypowiedzi prelegenta wspomaganej prezentacją multimedialną)

• Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej innych współczesnych zastosowań technik multimedialnych w Internecie, grach cyfrowych i tzw. rzeczywistości wirtualnej


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

• Podstawowa wiedza dotycząca tzw. społeczeństwa informacyjnego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

materiały do zajęć (m.in. prezentacje multimedialne wykładów) udostępniam studentom na żądanie w wersji elektronicznej (kopiuję na przyniesiony nośnik np. pendrive po wykładzie lub na dyżurze)

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykłady prowadzone zawsze z użyciem prezentacji multimedialnych

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta# (czytanie wskazanej literatury) 15

Praca własna studenta# (przygotowanie do zaliczenia) 15

SUMA GODZIN 60

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 2


Literatura:

• G. Łasiński, Sztuka prezentacji, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2000

• J. Bednarek, Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

• B. Bergstrom, Komunikacja wizualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

• G. Reynolds, Zen prezentacji. Proste pomysły i ważne zasady, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2009

• N.Duarte, Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011

Efekty uczenia się:

A. Symbol efektów kształcenia

B. Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

C. Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

Ad A. KMW_01 Ad B. Zna genezę, zna historię oraz teraźniejszość multimediów Ad C. K_W01, K_W02, K_W05, K_U01

KMW_02 Rozumie rolę obrazu cyfrowego w projekcie multimedialnym K_U18

KMW_03 Rozumie rolę dźwięku cyfrowego w projekcie multimedialnym K_U18

KMW_04 Rozumie rolę filmu cyfrowego w projekcie multimedialnym K_U18

KMW_05 Rozumie jak z komponentów multimedialnych (obrazu, dźwięku i filmu cyfrowego) tworzy się projekty VCD, SVCD i DVD K_W15, K_K06

KMW_06 Rozumie istotę poprawnej prezentacji multimedialnej K_W12, K_K_06

KMW_07 Rozumie istotę poprawnego wystąpienia wspomaganego multimediami K_W11, K_U04, K_U06, K_U17, K_K06

KMW_08 Zna genezę, historię oraz teraźniejszość różnorodnych zastosowań technik multimedialnych K_W10,

Metody i kryteria oceniania:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.