Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka a nauka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-FLFA-ETA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka a nauka
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Fakultety na filozofii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Filozofia


Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C 1: zapoznanie studentów z wybranymi pojęciami z zakresu epistemologii i metodologii nauk (powtórzenie wiadomości i pogłębienie posiadanej wiedzy)

C 2: zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami oraz pojęciami z zakresu etyki

C 3: zapoznanie studentów ze specyfiką, zakresem i ograniczeniami wybranych metod postępowania badawczego w naukach szczegółowych

C 4: omówienie wybranych metod eksperymentalnych, stosowanych w naukach empirycznych

C 5: zapoznania studentów z przykładami nadużyć etycznych i błędów metodologicznych w praktyce naukowej - case studies z zakresu:

- nauk społecznych i humanistycznych,

- nauk przyrodniczych,

- nauk stosowanych,

C 6: wyrobienie w studentach umiejętności detekcji zagadnień moralnych w praktyce naukowej (nauki empiryczne)

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

- brak tej formy zajęć

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

- zaliczenie przedmiotu Wstęp do filozofii (lub równoważnego w zakresie efektów uczenia się)

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

- kontakt z prowadzącym

- pozycje wskazane w bibliografii (oraz wskazane źródła video)


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- wykład,

- dyskusja,

- analiza wybranych case studies.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4 pkt

Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na analizie wybranych problem moralnych związanych z funkcjonowaniem współczesnej praktyki naukowej (omawiane przykłądy dotyczą nauki XX i XXI wieku).

Wykład fakultatywny adresowany jest do studentów studiów I-go stopnia na kierunku Filozofia oraz kierunków pokrewnych. Jego głównym celem jest uwypuklenie wagi (i wskazanie roli) problemów etycznych w szeroko rozumianej praktyce badawczej nauk szczegółowych oraz wyrobienie w studentach umiejętności identyfikacji moralnych aspektów działalności naukowej (głównie w zakresie aktywności badawczej, rzetelności naukowej i odpowiedzialności uczonych).

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest wskazanie wybranych problemów etycznych związanych z praktyką naukową, realizowaną w obrębie nauk szczegółowych (gł. empirycznych).

Celem drugim zajęć z przedmiotu "Etyka a nauka" jest wyrobienie w studentach filozofii umiejętności rozpoznawania moralnych aspektów praktyki naukowej - zarówno na etapie tworzenia, jak i w kontekście konsekwencji wynikających z rozwoju nauki.

Celem trzecim jest zaś ugruntowanie przekonania o fundamentalnym znaczeniu zasad i kryteriów moralnych w praktyce naukowej.

W trakcie zajęć student uzyskuje wiedzę na temat wybranych zagadnień z obszaru epistemologii i metodologii nauk. Następnie poznaje wybrane przykłady historyczne dotyczące badań naukowych, w trakcie których dochodziło do - omawianych na zajęciach - naruszeń zasad etycznych i metodologicznych.

Dodatkowym rezultatem zajęć jest ugruntowanie i ukazanie w kontekście konkretnych sytuacji problemowych wiedzy z zakresu metodologii, epistemologii i etyki, którą studenci zdobyli już na wcześniejszych etapach studiów.

Literatura:

J. Such, M. Szcześniak, Filozofia nauki (różne wydania)

I. Kant, Metafizyka moralności (różne wydania)

J.S. Mill, Utylitaryzm. O wolności (różne wydania)

A. Grobler, Metodologia nauk (różne wydania)

E. Klee, Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, 2005

P. Springer, Wyzwolenie zwierząt, 2004,

a) Eksperyment Zimbardo (Stanfordzki): https://www.youtube.com/watch?v=L0AwTFJQb3s

b) Eksperyment Millgrama:

artykuł: https://www.ocf.berkeley.edu/~wwu/psychology/compliance.shtml,

materiał filmowy: https://www.youtube.com/watch?v=mOUEC5YXV8U

Efekty uczenia się:

K_W02, K_W04, K_W07, K_W14, K_U01, K_U10, K_U12, K_K01, K_K03, K_K06,

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin ustny w oparciu o zestaw zagadnień

Praktyki zawodowe:

- brak wymogu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.