Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie procesów przyrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 07-MPP-ZS3-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie procesów przyrodniczych
Jednostka: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Przyrodniczych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

Zarządzanie Środowiskiem

Cele kształcenia:

- zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat metod symulacyjnych stosowanych w hydrologii i hydrogeologii;

- poznanie możliwości odwzorowania na modelu wybranych procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym;

- nabycie umiejętności wykonania numerycznego modelu przepływu wody przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie (Tak 2020/2021)

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza z zakresu geografii fizycznej, zarządzania środowiskiem, hydrologii i hydrogeologii na poziomie I-II roku studiów I stopnia.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do zajęć dostępne są u prowadzącego, wskazana literatura - w zasobach bibliotecznych Biblioteki Wydziałowej oraz Biblioteki Uniwersyteckiej. Szeroki dostęp do artykułów naukowych zapewniają internetowe bazy danych.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień;

- metoda analizy przypadków;

- rozwiązywanie zadań;

- metoda ćwiczeniowa;

- metoda warsztatowa;

- pokaz i obserwacja.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Nakład pracy studenta - godziny zajęć z prowadzącym: ćwiczenia 15 godzin.

Nakład pracy studenta - praca własna: przygotowanie do zajęć, opracowanie danych do modelu, czytanie wskazanej literatury, 20 godzin.

Punkty ECTS: 2

Literatura:

Chiang W.-H., Kinzelbach W., 2001: 3D-Groundwater Modeling with PMWIN. A Simulation System for Modeling Groundwater Flow and Pollution. Springer, Berlin, Heidelgerg.

Holzbecher E., 2007: Environmental Modeling. Rusing MATLAB®.Springer, Berlin, Heidelberg, New York.

Dąbrowski S., Kapuściński J., Nowicki K., Przybyłek J., Szczepański A., 2011. Metodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych. Poradnik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Kulma R., Zdechlik R., 2009: Modelowanie procesów filtracji. Wyd. AGH, Kraków.

Marczuk G.I., 1985: Modelowanie matematyczne problemów środowiska naturalnego. PWN, Warszawa.

Ozga-Zielińska M. (red.), 1994: Modele procesów hydrologicznych. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Z.5/94, Warszawa.

Przybyłek J., Hermanowski P., 2016. Metodyczne i interpretacyjne wady modeli numerycznych – czyli nie taki model dobry jak go malują. [W:] Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych, red. S. Witczak, A. Żurek, Kraków: 263-270.

Soczyńska D., 1989: Procesy hydrologiczne. Fizyczno-geograficzne podstawy modelowania. PWN, Warszawa.

Szymkiewicz R., 2000: Modelowanie matematyczne przepływów w rzekach i kanałach. PWN, Warszawa.

Więzik B. (red.), 1996: Modelowanie matematyczne w hydrologii. Materiały konferencyjne, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Zijl W., Nawalany M., 1993: Natural Groundwater Flow. Lewis Publisher, London, Tokio.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.