Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie krajobrazy kulturowe i ich ochrona

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-EKK-12-Arch-dz1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie krajobrazy kulturowe i ich ochrona
Jednostka: Instytut Prahistorii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://archeo.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

ARCHEOLOGIA, specjalizacja Dziedzictwo Archeologiczne


Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zajęcia z zakresu europejskich krajobrazów kulturowych i ich ochrony mają na celu zdefiniowanie podstawowych jednostek przestrzennych, zwłaszcza krajobrazu kulturowego, będącego w zakresie zainteresowań archeologii i jej praktycznych rozwiązań w aspekcie ochrony tychże krajobrazów.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Wykład jest poświęcony studiom i analizom przestrzennym kulturowych regionów europejskich. Tematy zajęć są następujące:

a) przestrzeń w ujęciu starożytnym i w czasach nowożytnych,

b) kształtowanie się przestrzeni kulturowej Europy i jej obrazy /

mapy starożytne i średniowieczne - Europa w wielkich dziełach

geograficznych (od Herodota do Miechowity),

c) położenie i granice Europy – indywidualność geograficzna

Europy,

d) krajobrazy kulturowe w tym pradziejowe i średniowieczne,

e) sposoby i skutki oddziaływania człowieka na środowisko

(supletywny, kompensacyjny, redukcyjny

i destrukcyjny) – przykłady dotyczące pradziejów

i średniowiecza,

f) Europa regionów: regionalizacja kulturowo-geograficzna (w tym

koncepcja Europy Środkowej),

g) Polska i ziemie polskie w Europie – podstawy historyczne,

kulturowe itp.,

h) Archeologia wobec krajobrazu (landscape archaeology) i

ochrona europejskich krajobrazów kulturowych (przykłady dla

Europy Środkowej).

Literatura:

J. Kruk, Studia osadnicze nad neolitem wyżyn lessowych, Warszawa 1973.

L. Leciejewicz, Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej, Wrocław 2002.

C. Renfrew, P. Bahn, Archeologia. Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa 2002.

Y.F. Tuan, Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987.

P. Urbańczyk, Zdobywcy północnego Atlantyku, Wrocław 2004.

J. Wojtanowicz, Europejska przestrzeń geograficzno-kulturowa, Lublin 2009.

K. Zeidler, Prawo ochrony dóbr kultury, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Student uzyskuje wiedzę na temat indywidualnego kształtowania się przestrzeni kulturowej Europy od pradziejów do czasów nowożytnych. Potrafi określić sposoby i skutki oddziaływania człowieka na środowisko, poczynając od pradziejów. Zyskuje wiedzę na temat regionów europejskich, ich znaczenia oraz konieczności i form ich ochrony w aspekcie dziedzictwa archeologicznego, czy szerzej kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Minta-Tworzowska
Prowadzący grup: Danuta Minta-Tworzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Minta-Tworzowska
Prowadzący grup: Danuta Minta-Tworzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.