Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SEM-21PDM Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Strona przedmiotu: http://www.polonistyka.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 13.00 LUB 6.00 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej poprzez:

- gruntowne przedyskutowanie tematu projektu badawczego (pracy magisterskiej)

- przekazanie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej)

- doskonalenie specjalistycznych metod badawczych właściwych dla problematyki seminarium

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie pod kierunkiem promotora

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do samodzielnej realizacji projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej)

- kształtowanie świadomości literackiej, językowej i kulturalnej uczestników seminarium.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

- poszerzanie wiedzy niezbędnej do napisania pracy magisterskiej,

- doskonalenie narzędzi metodologicznych niezbędnych do napisania pracy magisterskiej,

- prezentacja fragmentów prac magisterskich połączona z dyskusją na ich temat.

Literatura:

Według rekomendacji promotorów prac magisterskich, w zależności od tematyki seminarium.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- wykazać się szeroką i ukontekstowioną wiedzą niezbędną do samodzielnej realizacji projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej),

- aktywnie uczestniczyć w dyskusji związanej z tematyką seminarium, formułując własne poglądy i odnosząc się do opinii wyrażanych przez innych członków grupy,

- wyszukiwać i przetwarzać specjalistyczne informacje niezbędne samodzielnej realizacji projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej),

- wykazać się wysokim poziomem świadomości literackiej i językowej oraz kulturą języka,

- wykazać się zdolnością praktycznego zastosowania nabytej wiedzy oraz umiejętności,

- napisać pracę spełniającą merytoryczne, metodologiczne i formalne wymagania określone dla prac magisterskich z zakresu filologii polskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

- ocena aktywności w trakcie zajęć,

- ocena pracy magisterskiej,

- egzamin magisterski.

Ocenie podlegają następujące elementy:

- aktywność studentów w trakcie zajęć grupowych,

- samodzielność w rozwiązywaniu problemów badawczych,

- merytoryczne i metodologiczne walory oraz poprawność formalno-językowa pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusław Bakuła, Przemysław Czapliński, Agnieszka Czyżak, Bogumiła Kaniewska, Rafał Kochanowicz, Aleksandra Kosicka-Pajewska, Katarzyna Krzak-Weiss, Agnieszka Kwiatkowska, Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Beata Przymuszała, Barbara Sienkiewicz, Tomasz Sobieraj, Piotr Śniedziewski, Elżbieta Winiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.