Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PRO-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska jako obca

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem seminarium dyplomowego jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej w języku polskim poprzez:

- pomoc w sformułowaniu tematu pracy

- przekazanie wiedzy niezbędnej do napisania pracy

- doskonalenie umiejętności pisania prac spełniających formalne i merytoryczne wymagania ustalone dla prac dyplomowych na studiach polonistycznych

- zapoznanie studentów z zasadami prawa autorskiego

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie pod kierunkiem promotora

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do samodzielnego napisania pracy dyplomowej

- kształtowanie świadomości literackiej, językowej i kulturalnej uczestników seminarium

- kształcenie kompetencji niezbędnych do podjęcia studiów na II stopniu.


Efekty uczenia się:

Student potrafi: 1) samodzielnie napisać na wybrany temat pracę o charakterze akademickim na poziomie właściwym dla stopnia zawodowego licencjata; 2) aktywnie uczestniczyć w dyskusji związanej z tematyką seminarium, formułując własne poglądy i odnosząc się do opinii wyrażanych przez innych członków grupy; 3) stosować zasady prawa autorskiego i własności intelektualnej; 4) wyszukiwać i przetwarzać specjalistyczne informacje niezbędne do opracowania tematu pracy dyplomowej; 5) wykazać się poszerzoną i ukontekstowioną wiedzą w zakresie objętym tematyką seminarium dyplomowego.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność poszczególnych seminarzystów w trakcie zajęć grupowych

- samodzielność w rozwiązywaniu problemów badawczych

- jakość pracy dyplomowej

- poziom wiedzy zaprezentowanej w trakcie egzaminu dyplomowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ksymena Filipowicz-Tokarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.