Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat niesłowiańskiego nowożytnego języka regionu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LNS-31BADL Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Lektorat niesłowiańskiego nowożytnego języka regionu
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DL-Ba
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

bałkanistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

interpersonalne: praca w grupie, umiejętności interdyscyplinarne;

instrumentalne: umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym, znajomość języka albańskiego na poziomie średniozaawansowanym;

systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

LNS_01

zdobywa merytoryczną wiedzę w zakresie praktycznej nauki języka albańskiego; przyswaja zasady poprawnego posługiwania się tym językiem; K_W15, K_W16

LNS_02

opanowuje materiał leksykalno-gramatyczny, poprawnie dobiera formy gramatyczne, stosuje właściwą leksykę; K_U02, K_U03, K_U06

LNS_03

poprawnie formułuje wypowiedzi w języku albańskim, właściwie interpretuje wypowiedzi innych w tym języku, posiada bogaty zasób słownictwa, dobiera właściwe formy gramatyczne; K_K01, K_K02, K_K04,

K_K06, K_K09, K_K10

LNS_04

potrafi zabrać głos w dyskusji, przekonuje do własnego stanowiska, potrafi wypowiedzieć się na tematy objęte programem nauczania; K_U02, K_U03, K_U04, K_U13

LNS_05

zachowuje ostrożność i krytycyzm w stosunku do poprawności własnych wypowiedzi, pracuje w zespole, troszczy się o poprawność językową i merytoryczną własnych wypowiedzi; K_K04, K_K10

LNS_06

potrafi oceniać poprawność wypowiedzi w języku albańskim, dyskutuje na interesujące go tematy. K_U02

Literatura:

Beci B., Bruci M., Të mësojmë shpejt gjuhën shqipe, Tirana 2007, Bega B. i S., Let’s learn Albanian, Tirana 2007, Bega B., i S., Albanian verbs, Tirana 2007, Shkurtaj Gj, Hysa E., Gjuha shqipe, Tirana 2001, Zilexhiu M., Hoxha F., Shqip? S’ka problem. Albanian language for foreigners, Tirana 2002; R. Memushaj, Shqipja standarde, Tirana 2005, Mindak J., Sawicka I., Zarys gramatyki języka albańskiego, Warszawa 1993.

Materiały publicystyczne (gazety, magazyny społeczne) przyniesione przez lektora, albańskie strony internetowe; literatura naukowa z dziedziny językoznawstwa; albańska literatura piękna.

Efekty uczenia się:

Symbol

efektów

kształcenia

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

LNS_01

potrafi opisać w języku albańskim w formie ustnej i pisemnej sytuacje dotyczące życia codziennego jak i sytuacji formalnych, wypowiedzieć się na tematy ogólne i o zawężonym poziomie specjalizacji

K_U11, K_U14, K_U03

LNS_02

potrafi przetłumaczyć teksty publicystyczne i literackie w języku albańskim

K_U11, K_U14, K_U03

LNS_03

potrafi rozwijać swoją wypowiedź wykorzystując wiedzę gramatyczną i leksykalną

K_U11, K_U14, K_U03

LNS_04

potrafi zanalizować dłuższe teksty w języku albańskim pod kątem językoznawczym, ułożyć dialogi sytuacyjne

K_U11, K_U14, K_U03

LNS_05

nabywa umiejętności zaawansowanego słuchania różnych tekstów w języku obcym

K_U11, K_U14, K_U03

LNS_06

potrafi czytać dłuższe teksty i odpowiadać na pytania związane z nimi, opowiadać o sobie i swym środowisku oraz wyrażać swą wiedzę o kraju studiów

K_U11, K_U14, K_U03

Metody i kryteria oceniania:

umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy;

egzamin pisemny (obowiązuje wiedza zdobyta podczas ćwiczeń);

obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Osman Firat Bas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Osman Firat Bas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Osman Firat Bas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.