Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Leksykologia i leksykografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LL-11SCDL Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Leksykologia i leksykografia
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii serbskiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów serbistycznych (studia licencjackie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność: filologia serbska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• wprowadzenie do badań leksykologicznych i leksykograficznych,

• kształtowanie świadomości leksykologicznej,

• zapoznanie studentów się z dorobkiem leksykografii polskiej i kierunkowej.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

TK_01 zakres i znaczenie badań leksykologicznych LL_01, LL_02

TK_02 dziedziny leksykologii LL_02, LL_03, LL_04

TK_03 podział słownictwa; relacje semantyczne i pragmatyczne LL_02, LL_03, LL_04

TK_04 zakres i znaczenie badań leksykograficznych LL_01, LL_05

TK_05 typy słowników i ich zastosowanie; struktura artykułu słownikowego. LL_05

TK_06 przegląd dorobku leksykografii polskiej i kierunkowej; przedstawienie najważniejszych pozycji słownikowych. LL_01, LL_05

Literatura:

• Apresjan J. D., Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Warszawa 2000.

• Grochowski M., Zarys leksykologii i leksykografii, Warszawa 1982.

• Kania S., Tokarski J., Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa 1984.

• Miodunka W., Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989.

• Šipka D., Osnovi leksikologije i srodnih disciplina, Novi Sad 1998.

• Urbańczyk S., Sieradzka- Baziur B., Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność, Kraków 2000.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

LL_01 rozumie terminy z zakresu leksykologii i leksykografii; rozumie istotę badań leksykologicznych i leksykograficznych w naukach lingwistycznych K_W13, K_W21, K_K02

LL_02 potrafi powiązać wiedzę z zakresu leksykologii w dalszym procesie nauki języka obcego K_W13, K_W21

LL_03 potrafi przeprowadzić podstawową analizę semantyczną; potrafi uzasadnić użycie wykorzystanego słownictwa (fraz, frazeologizmów) K_U04, K_U11, K_K02

LL_04 potrafi zanalizować proste wypowiedzi pod względem słownictwa, stylu, gwarowości; K_U04, K_U16, K_K02

LL_05 rozumie znaczenie badań leksykograficznych w praktyce nauki języków obcych oraz w tłumaczeniu; w pełni odczytuje informacje zawarte w artykule słownikowym K_W10. K_W21, K_U06

Metody i kryteria oceniania:

• aktywność podczas zajęć (udział w zadanych pracach zespołowych, udział dyskusji)

• wartość merytoryczna przygotowanego referatu oraz sposób jego wygłoszenia

• umiejętność praktycznego wykorzystania poruszanych na zajęciach problemów

• poziom nabytej wiedzy w ramach przedmiotu oraz umiejętność zaprezentowania jej podczas kolokwium pisemnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Artur Stęplewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Baer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.