Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat drugiego języka słowiańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LJS-21CSDM-E Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat drugiego języka słowiańskiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku programu DU-FilChorSerb
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii chorwackiej (studia magisterskie)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii serbskiej (studia magisterskie)
Strona przedmiotu: http://slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia kroatystyczne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

poszerzona praktyczna nauka języka macedońskiego;

- kontynuacja pracy nad umiejętnościami pisania, czytania i mówienia w języku macedońskim na poziomie podstawowym rozszerzonym (B2 +);

- poszerzanie wiedzy gramatycznej i słowotwórczej właściwej dla tego poziomu;

- większa wiedza o macedońskim kontekście kulturowym.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

TK_01 planowanie czasu wolnego i weekendu (kino, teatr, koncerty, imprezy sportowe); hobby LJS_1, LJS_2, LJS_3, LJS_5, LJS_6, LJS_8

TK_02 podróże; planowanie podróży (wakacje letnie i zimowe; morze, góry); typy zakwaterowania (hotel, kwatery prywatne, kempingi) LJS_1, LJS_2, LJS_3, LJS_5, LJS_6, LJS _7, LJS_8, LJS_9

TK_03 transport, komunikacja, ruch; połączenia telefoniczne i komunikacja internetowa; pisma oficjalne LJS_1, LJS_2, LJS_3, LJS_04, LJS_6, LJS_7, LJS_8

TK_04 jakość życia; artykuły spożywcze i odzież; praca i wypoczynek; rola pieniędzy; stres w XXI wieku LJS_1, LJS_2, LJS_3, LJS_6, LJS_7, LJS_8, LJS_9

TK_05 rodzina i związki; prawo i stosunki małżeńskie i rodzinne; przemoc domowa; męsko-damska przyjaźń; relacje z przełożonym i podwładnym; LJS_1, LJS_2, LJS_3, LJS_4, LJS_6, LJS_7, LJS_8, LJS_9

TK_06 prezenty, karty okolicznościowe, święta; wychowanie religijne; święta państwowe; pisanie kartki z życzeniami LJS_1, LJS_2, LJS_6, LJS_7, LJS_8

TK_07 oglądanie wybranego filmu fabularnego; film jako gatunek sztuki; czytanie i pisanie recenzji filmowych LJS_1, LJS_3, LJS_6, LJS_7, LJS_8, LJS_9

Literatura:

Р. Трајкоска, Македонски без мака, УКИМ, Скопје 2006;

- В. Ајдиновска –Папазовкка, Добродојдовте на македонски јазик , РИ, Скопје 2000;

- Christina E. Kramer, Macedonian for beginning and intermediate students, Press, England 1999;

- Б. Конески, Граматика на македонскиот литературен јазик, Просветно дело, Скопје 1976;

- Б. Видоески, З. Тополињска, В. Пјанка, Македонско – полски и полски – македонки речник, Варшава – Скопје 1990.

Efekty uczenia się:

LJS_01 zrozumieć jasno sformułowane wypowiedzi na znane mu tematy, z którymi spotyka się w pracy, szkole, itd; K_U01, K_U10, K_U11, K_U12

LJS_02 potrafi zrozumieć teksty składające się głównie z mowy codziennej lub języka swoich zainteresowań, zrozumieć opis wydarzeń, uczuć i pragnień zawarty w prywatnej korespondencji; K_U01, K_U03, K_U12, K_U13

LJS_03 poradzić sobie w większości sytuacji, jakie mogą wyniknąć w trakcie podróży przez obszar, gdzie mówi się danym językiem; K_U01, K_U08, K_U10, K_U1

LJS_04 łączyć wyrażenia, opisywać przeżycia i zdarzenia, nadzieje, marzenia i aspiracje; potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia, podając wady i zalety różnych rozwiązań K_U08, K_U12, K_U13,

LJS_05 może pisać proste teksty na tematy, które są mu znane bądź go interesują; może pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia; może pisać zrozumiale, popelnając mało błędów w tekście; K_W18, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14

LJS_06 posiada słownictwo na wyższym poziomie; potrafi wprowadzić proste wyrażenia i kolokacje w dziedzinie codziennej komunikacji K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

LJS_07 ma lepszą pisownię; jest w stanie zanotować dowolny tekst, popełnając mało błędów; ma gląbszą wiedzę na temat ortografii języka macedońskiego K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

LJS_08 zna podstawowe zasady fonetyczne i wyjątki i stosuje je w mowie i piśmie K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

LJS_09 potrafi rozróżnić słowa zmienne i niezmienne; opanował wszystkie reguły określania z rodzajnikami wraz z wyjątkami, stopniowanie przymiotników i przysłówków K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

LJS_10 potrafi odnieść się do świąt państwowych i religijnych w Macedonii; rozumie specyfikę współczesnych trendów kulturowych i społecznych K_W15, K_W19, K_U05, K_K05, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w konwersacjach);

wartość merytoryczna wykonanych zadań pozalekcyjnych;

sprawność posługiwania się językiem macedońskim na poziomie B2;

zaliczenie wszystkich testów kontrolnych;

końcowy egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Szydlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irina Lorenc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irina Ermashova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.