Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka historyczna języka chorwackiego z elementami dialektologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-GHC-31CSDL-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka historyczna języka chorwackiego z elementami dialektologii
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii chorwackiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów kroatystycznych (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia kroatystyczne

Cele kształcenia:

2. Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom założeń językoznawstwa historycznego i pokazanie procesów i zjawisk w rozwoju systemu fonetycznego, morfologicznego, składniowego i leksykalnego języka chorwackiego oraz ich kontynuacji w chorwackim języku współczesnym. Dodatkowo zajęcia w ramach przedmiotu dostarczają wiedzy z zakresu podziału dialektalnego chorwackiego obszaru językowego ze względu na cechy fonetyczne i morfologiczne.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

metody badań językoznawstwa historycznego GHC_1, GHC_5, GHC_6

historyczny rozwój struktury gramatycznej języka z uwzględnieniem podziału dialektalnego – najważniejsze zagadnienia z zakresu historycznej fonetyki (zmiany w systemie fonetycznym, rozwój akcentu); praca na tekstach GHC_1, GHC_2, GHC_3, GHC_4, GHC_5, GHC_6

historyczny rozwój struktury gramatycznej języka z uwzględnieniem podziału dialektalnego – najważniejsze zagadnienia z zakresu morfologii oraz rozwoju morfosyntaktycznej struktury języka chorwackiego (zmiany w odmianie rzeczownika); praca na tekstach GHC_1, GHC_2, GHC_3, GHC_4, GHC_5, GHC_6

historyczny rozwój struktury gramatycznej języka z uwzględnieniem podziału dialektalnego – najważniejsze zagadnienia z zakresu morfologii oraz rozwoju morfosyntaktycznej struktury języka chorwackiego (przymiotnik); praca na tekstach GHC_1, GHC_2, GHC_3, GHC_4, GHC_5, GHC_6

historyczny rozwój struktury gramatycznej języka z uwzględnieniem podziału dialektalnego – najważniejsze zagadnie z zakresu morfologii oraz rozwoju morfosyntaktycznej struktury języka chorwackiego (czasownik – rozwój systemu temporalnego); praca na tekstach GHC_1, GHC_2, GHC_3, GHC_4, GHC_5, GHC_6

historyczny rozwój struktury gramatycznej języka z uwzględnieniem podziału dialektalnego – najważniejsze zagadnienia z zakresu morfologii oraz rozwoju morfosyntaktycznej struktury języka chorwackiego (zaimek; relacje syntaktyczne) GHC_1, GHC_2, GHC_3, GHC_4, GHC_5, GHC_6

innowacje językowe wyznaczające podział południowej Słowiańszczyzny – analityzm (w dialektach chorwackich) i dynamiczny charakter akcentu GHC_1, GHC_2, GHC_3, GHC_4, GHC_5,

wybrane zagadnienia z leksykologii historycznej GHC_1, GHC_2, GHC_4, GHC_5

Literatura:

A. Frančić, B. Kuzmić,Jazik horvatski, Jezične raščlambe starihhrvatskih tekstova, Zagreb 2009.

R. Matasović, Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb 2008.

M. Menac-Mihalić, A. Celinić, Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije, Zagreb 2012.

B. Oczkowa, Zarys historii języka serbsko-chorwackiego, Kraków 1983;

J. Vončina, Jezična baština, Zagreb 1988.

Efekty uczenia się:

GHC_1 Identyfikuje i omawia w sposób szczegółowy zmiany jakie zaszły w systemie fonetycznym i morfologicznym, składniowym i leksykalnym języka chorwackiego od momentu wyodrębnienia tego języka jako oddzielnego dialektu słowiańskiego po dzień dzisiejszy K_W06, K_W07, K_U04, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_K01, K_K03, K_K04, K_K09

GHC_2 dokonuje podziału dialektalnego chorwackiego obszaru językowego ze względu na cechy fonetyczne i morfologiczne K_W06, K_W07, K_U04, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_K01, K_K03, K_K04, K_K09

GHC_3 wyjaśnia przyczyny i dostrzega następstwa procesów rozwojowych (kierunki zmian, powiązania między nimi oraz ich przyczyny) jakie zaszły w języku chorwackim na przełomie wieków i które zdecydowały o dzisiejszym kształcie języka chorwackiego K_W06, K_W07, K_U04, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_K01, K_K03, K_K04, K_K09

GHC_4 docenia znaczenie dialektów jako ważnego źródła wiedzy o historycznym rozwoju języka K_W06, K_W07, K_U04, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_K01, K_K03, K_K04, K_K09

GHC_5 posługuje się podstawowym aparatem terminologicznym z zakresu gramatyki historycznej i dialektologii K_W06, K_W07, K_U04, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_K01, K_K03, K_K04, K_K09

GHC_6 pracuje na tekstach chorwackich zabytków językowych różnych okresów, dokonując ich kompleksowej analizy i tłumaczenia K_W06, K_W07, K_U04, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_K01, K_K03, K_K04, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia

dostateczny plus (+dst; 3,5): przeciętna wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia

dostateczny (dst; 3,0): dostateczna wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia

niedostateczny (ndst; 2,0): niedostateczna wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Baer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Baer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Baer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.