Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

W świecie ciszy - sposoby komunikacji osób niesłyszących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-FK-221 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: W świecie ciszy - sposoby komunikacji osób niesłyszących
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla filologii polskiej
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

filologia polska

Cele kształcenia:

1. Wprowadzenie podstaw dotyczących znajomości kultury Głuchych i problemów związanych z ich funkcjonowaniem w społeczności słyszących

2. zapoznanie z problemami kultury Głuchych

3. przedstawuebue alternatywnych metod komunikacji

4. wprowadzenie w problematykę dwujęzyczności gluchych

5. wprowadzenie do lingwistyki migowej

6. wprowadzenie do polskiego języka migowego - charakterystyka systemu językowego

Literatura:

Lane H., Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych, tłum. R. Gałkowski, Warszawa 1996.

Woźnicka E. (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, Łódź 2007.

Sacks O., Zobaczyć głos. Podróż do świata ciszy, tłum. A. Małaczyński, Poznań 1998.

Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących, red. M. Świdziński, T. Gałkowski, Warszawa 2003.

Bouvet D., Mowa dziecka. Wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego, tłum. R. Gałkowski, 1996.

Szczepankowki B., Wyrównywanie szans osób niesłyszących. Optymalizacja komunikacji językowej, Siedlce 1998.

Świdziński M., Jak Głusi przyswajają język: o językach migowych i miganych [w:] Język migowy we współczesnym szkolnictwie na świecie i w Polsce, Malbork 2007, s. 16-24.

Świdziński M., Języki migowe [w:] Podstawy neurologopedii, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Opole 2005, s. 679-692.

Stan badań nad Polskim Językiem Migowym, red. K. Michalewski, M. Świdziński, Łódź 2008.

Edukacja niesłyszących. Publikacja pokonferencyjna, Łódź 2011.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach

zadania domowe

frekwencja

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.