Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia książki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-FK-132 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia książki
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla filologii polskiej
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 LUB 1.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Cele kształcenia:

- wykształcenie umiejętności porozumiewania się z ekspertami z dziedziny bibliologii oraz umiejętności docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej

- opanowanie wiedzy ogólnej z zakresu historii książki

- wykształcenie umiejętności badawczych w zakresie historii książki

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

nie ma

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Część materiałów do zajęć udostępniona jest na stronie Zakładu Nauk Pomocniczych i Edytorstwa (www.poledyt.amu.edu.pl).

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest historia książki od jej narodzin aż po czasy nam współczesne. Podczas kolejnych wykładów omawiane są najważniejsze etapy w dziejach książki, a wywód uzupełnia bogaty materiał ilustracyjny.

Pełny opis:

Wśród zagadnień poruszanych podczas zajęć będą:

1. Narodziny książki. Powstanie i rozwój alfabetu, pierwsze materiały piśmiennicze.

2. Od zwoju do kodeksu. Ewolucja formy książki oraz jej zdobnictwa.

3. Książka w dobie średniowiecza. Morfologia dawnej książki. Etapy prac nad kodeksem iluminowanym.

4. XV wiek – książka wytwarzana na trzy różne sposoby (czas manuskryptów – książki ksylograficznej – inkunabułów). Nowe techniki – nowe zawody.

5. Upowszechnienie druku i jego zerwanie z korzeniami, czyli jak książka drukowana wykształcała typowe dla siebie elementy. Aldus Manutius i jego wkład w rozwój typografii.

6. Przywileje drukarskie – cenzura – prawo autorskie. Drukarstwo a reformacja i kontrreformacja.

7. Książka w okresie baroku. Nowe techniki graficzne i ich wpływ na projektowanie książki. Miedzioryt a kartografia. Narodziny czasopiśmiennictwa.

8. Książka w dobie Oświecenia: rozwój książki naukowej.

9. Wynalazki usprawniające produkcję książek. Ruch odnowy książki. Oficyny bibliofilskie.

Literatura:

- Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.

- Bieńkowska B., przy współpracy E. Maruszak, Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

- Bieńkowska B., Chamerska H., Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Wrocław 1992.

- Eisenstein E. L., Rewolucja Gutenberga, tłum. H. Hollender, Warszawa 2004.

- Febvre L., Martin H.-J., Narodziny książki, tłum. A. Kocot i M. Wodzyńska-Malicka, Warszawa 2014.

- Głombiowski K., Szwejkowska H., Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, Warszawa 1979.

- Houston Keith, Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski, tłum. P. Lipszyc, Kraków 2017.

- Nauka o książce. Antologia tekstów, pod red. D. Kuźminy i M. Tobery, Warszawa 2006.

- Potkowski E., Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej, Warszawa 1984.

- Sowiński J., Polskie drukarstwo, Wrocław 1996.

- Szwejkowska H., Książka drukowana XV-XVIII wieku, Warszawa 1987.

- Szwejkowska H., Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku, Warszawa 1981.

Efekty uczenia się:

Poza zakończeniu cyklu zajęć student/studentka potrafi:

1. posługiwać się podstawową terminologią z zakresu bibliologii

2. rozpoznawać oraz oceniać elementy składowe książki, odkrywać łączące je relacje oraz ich wpływ na obraz książki jako całości

3. umiejscowić analizowany obiekt (książkę) w czasoprzestrzeni i dokonać jego oceny w kontekście zjawisk jemu współczesnych

4. wykorzystać w praktyce posiadaną wiedzę z zakresu historii książki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krzak-Weiss, Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Katarzyna Krzak-Weiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krzak-Weiss
Prowadzący grup: Katarzyna Krzak-Weiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krzak-Weiss
Prowadzący grup: Katarzyna Krzak-Weiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.