Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Folklor Chorwacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-FC-31CSDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Folklor Chorwacji
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii chorwackiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów kroatystycznych (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia kroatystyczne

Cele kształcenia:

Uzyskanie wiedzy na temat literackich, językowych oraz kulturowych wyznaczników folkloru południowosłowiańskiego, zdobycie umiejętności interdyscyplinarnych, umiejętności analizowania i syntezowania wiadomości, umiejętności interpretacji materiału folklorystycznego, umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu badań folklorystycznych w praktyce badawczej i profesjonalnej,

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Zakres, miejsce i znaczenie folkloru i folklorystyki w naukach humanistycznych. FS_01, FS_02, FS_03, FS_04, FS_05

Podstawowe zagadnienia, pojęcia oraz definicje z zakresu folkloru w wąskim i szerokim znaczeniu. FS_01, FS_02, FS_03, FS_04, FS_05

Specyfika twórczości słownej w optyce literatury „pisanej”. FS_01, FS_02, FS_03, FS_04, FS_05

Miejsce i historia zapisów folkloru werbalnego Słowian południowych. FS_04, FS_-5

Genologia folklorystyczna –systematyzacja i klasyfikacja utworów folklorystycznych niezależnie oraz w nawiązaniu do ustaleń genologii literackiej. FS_01, FS_02, FS_03, FS_04, FS_05

Miejsce folkloru słownego w chorwackim procesie historyczno-literackim. FS_04, FS_05

Analiza tekstu folkloru. FS_06

Kultury ceremonialne narodów słowiańskich zamieszkujących Półwysep Bałkański – aspekt teoretyczny, formy tradycyjne i współczesne. FS_04, FS_05, FS_06

Rodzinna oraz kalendarzowa obrzędowość i obyczajowość Chorwatów – aspekt teoretyczny, formy tradycyjne i współczesne. FS_04, FS_05, FS_06

Literatura:

H. Czajka., Bohaterska epika ludowa Słowian południowych: (struktura treści), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973,

J. Krzyżanowski, Szkice folklorystyczne, tom I–III, Kraków 1980

K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 1–3, Warszawa,

J. Rękas, Narodziny. Rzecz o serbskiej obrzędowości i literaturze ludowej, Poznań 2010.

P. Vlahović, Kultura ludowa w Serbii, Kraków 1991.

Efekty uczenia się:

FS_01 zaprezentować podstawowe wiadomości na temat historii, stanu i narzędzi metodologicznych folklorystyki europejskiej i współczesnej amerykańskiej. K_W05, K_W08, K_U08, K_U11, K_K01, K_K02, K_K04

FS_02 wyjaśnić definicje folkloru i folkloru słownego oraz dokonać klasyfikacji literatury ustnej. K_W05, , K_U05, K_U11

K_K01, K_K07

FS_03 wskazać związki pomiędzy literaturą „pisaną” i ustną oraz scharakteryzować specyfikę badań nad tradycyjną i współczesną literaturą słowną, obrzędowością, obyczajowością i kulturą materialną. K_W05, K_W08, K_U05, K_U11, K_K02

FS_04 przedyskutować znaczenie badań nad tradycyjnym i współczesnym folklorem Słowian południowych w odniesieniu do nauki o języku i literatury poszczególnych narodów słowiańskich Półwyspu Bałkańskiego. K_W05, K_W08, K_U08, K_U11, K_K03, K_K05, K_K07

FS_05 streścić i podsumować prace naukowe z zakresu badań folklorystycznych. K_W04, K_W05, K_U05, K_U11, K_K04

FS_06 wyjaśniać, interpretować oraz ustnie i pisemnie analizować dzieła południowosłowiańskiej literatury ludowej, jak również porównać elementy tradycyjnej i współczesnej kultury ludowej Słowian południowych. K_W04, K_W05, K_U05, K_U11, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza (95–100%)

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza (90–95%)

dobry (db; 4,0): dobra wiedza (80–90%)

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, ale ze znacznymi niedociągnięciami (70–80%)

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, ale z licznymi błędami (60–70%)

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza (poniżej 60%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Rękas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Rękas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Rękas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.