Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Estetyka przestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-F-EP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Estetyka przestrzeni
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla filologii polskiej
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

filologia polska, filmoznawstwo

Cele kształcenia:

- pozyskanie wiedzy z zakresu estetyki w jej różnorodnych dziedzinach pod względem obecności w nich kwestii przestrzeni jako kategorii w różnych rozumieniach tego terminu

- opanowanie podstawowej terminologii z zakresu estetyki przestrzeni oraz nabywanie zdolności do zastosowania jej w praktyce analitycznej, interpretacyjnej, zawodowej i życiowej

- kształtowanie umiejętności nazywania i uzasadniania własnej i cudzej postawy estetycznej

- zdobywanie i doskonalenie umiejętności analizy, interpretacji, wartościowania różnorodnych

przejawów i zjawisk estetycznych, w tym zwłaszcza z punktu widzenia przestrzeni

- kształtowanie postaw otwartych na różnorodność estetyczną.


Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Wydziałowa

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- metoda projektu

- warsztat

- dyskusja

- prezentacja multimedialna

- praca z tekstem teoretycznym

- analiza tekstów i zjawisk kultury

- badania terenowe

- projekt badawczy – praca pisemna / prezentacja


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Skrócony opis:

Zajęcia umożliwiają pozyskanie wiadomości o estetyce przestrzeni w różnych rozumieniach tego terminu oraz różnorodnej wiedzy z zakresu estetyki. Pozwalają na opanowanie podstawowej terminologii z omawianego zakresu w celu doskonalenia umiejętności analizy, interpretacji i wartościowania różnorodnych zjawisk estetycznych.

Pełny opis:

Zajęcia umożliwiają pozyskanie wiadomości o estetyce przestrzeni w różnych rozumieniach tego terminu oraz różnorodnej wiedzy z zakresu estetyki. Pozwalają na opanowanie podstawowej terminologii z omawianego zakresu w celu doskonalenia umiejętności analizy, interpretacji i wartościowania różnorodnych zjawisk estetycznych.

Warsztaty mają na celu zapoznanie studentów ze specyfiką badań nad przestrzenią z estetycznego i kulturoznawczego punktu widzenia. Zajęcia wprowadzają narzędzia i metody z zakresu antropologii, socjologii i historii sztuki.

Poruszane na zajęciach tematy obejmują zagadnienia przestrzeni miasta – jego planów, architektury, krajobrazu, ale i przestrzeni osobistej – proksemiki, kinezyki, w tym różnego typu dystansów, a także przestrzeni szeroko pojętej sztuki (teatr, galeria, muzeum, miejsca „nieteatralne”).

Literatura:

- Architektura i urbanistyka Poznania w XX wieku, pod red. Teresy Jakimowicz, Poznań 2005.

- Blein Bernard, Umysł i ciało – podstawy twojego sukcesu, [w:] Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Warszawa 2010.

- Czas przestrzeni, red. Krystyna Wilkoszewska, współpraca Jakub Petri, Kraków 2009.

- Estetyczne przestrzenie, red. Piotr Kawiecki i Józef Tarnowski, Gdańsk 2005.

- Estetyczne przestrzenie współczesności, pod red. Anny Zeidler-Janiszewskiej, Warszawa 1996.

- Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Kraków 2005.

- Kulturowe studia miejskie, red. nauk. Ewa Rewers, Marianna Michałowska, Studia Kulturoznawcze 1 (5)/2014, Wydział Nauk Społecznych UAM 2014.

- Łoszewski Krzysztof, Dress code. Tajemnice męskiej elegancji, Olszanica 2012 (tu: Wstęp, Co to jest dress code?, Jak traktować modę?, Jak budować własny styl?).

- Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. Ewa Rewers, seria Horyzonty Nowoczesności, Kraków 2010.

- Pisanie miasta. Czytanie miasta, red. Anna Zeidler-Janiszewska, Poznań 1997.

- Popczyk Maria, Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych: artefakty przyrody i dzieła sztuki, Kraków 2008.

- Przestrzeń, filozofia i architektura, red. Ewa Rewers, seria Studia Kulturoznawcze, Poznań 1999.

- Rewers Ewa, Postpolis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005.

- Robakowska Aleksandra, Trybuś Jarosław, Od Zamku do Browaru. O architekturze Poznania ostatnich stu lat, Poznań 2005.

- Rusnak Marta, Współczesne estetyczne koncepcje ekspozycji a zachowanie wartości adaptowanego obiektu poprzemysłowego, pdf.

- Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, red. Andrzej Gwóźdź i Piotr Zawojski, Kraków 2002.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze)

- aktywność w trakcie zajęć, udział w dyskusji

- problemowy projekt badawczy w formie pracy pisemnej / prezentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Błaszczak-Stachowiak, Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Monika Błaszczak-Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Błaszczak-Stachowiak
Prowadzący grup: Monika Błaszczak-Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Liczba godzin przedmiotu:

30

Skrócony opis:

Zajęcia umożliwiają pozyskanie wiadomości o estetyce przestrzeni w różnych rozumieniach tego terminu oraz różnorodnej wiedzy z zakresu estetyki. Pozwalają na opanowanie podstawowej terminologii z omawianego zakresu w celu doskonalenia umiejętności analizy, interpretacji i wartościowania różnorodnych zjawisk estetycznych.

Pełny opis:

Zajęcia umożliwiają pozyskanie wiadomości o estetyce przestrzeni w różnych rozumieniach tego terminu oraz różnorodnej wiedzy z zakresu estetyki. Pozwalają na opanowanie podstawowej terminologii z omawianego zakresu w celu doskonalenia umiejętności analizy, interpretacji i wartościowania różnorodnych zjawisk estetycznych.

Warsztaty mają na celu zapoznanie studentów ze specyfiką badań nad przestrzenią z estetycznego i kulturoznawczego punktu widzenia. Zajęcia wprowadzają narzędzia i metody z zakresu antropologii, socjologii i historii sztuki.

Poruszane na zajęciach tematy obejmują zagadnienia przestrzeni miasta – jego planów, architektury, krajobrazu, ale i przestrzeni osobistej – proksemiki, kinezyki, w tym różnego typu dystansów, a także przestrzeni szeroko pojętej sztuki (teatr, galeria, muzeum, miejsca „nieteatralne”).

Tematy zajęć z lekturami:

1. Zajęcia organizacyjne

Zapoznanie z programem zajęć, listą lektur, warunkami zaliczenia, projektem zaliczeniowym.

2. Przestrzeń osobista – proksemika i kinezyka

Lektury: [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, wstęp i redakcja A. Mencwel, Warszawa 2005.

- Yi-Fu Tuan, Ciało, relacje międzyludzkie i wartości przestrzenne

- Edward T. Hall, Ukryty wymiar

3. Praktyki autoprzestrzenne – sztuka autoprezentacji

Lektury:

- Bernard Blein, Umysł i ciało – podstawy twojego sukcesu, [w:] Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Warszawa 2010

- Krzysztof Łoszewski, Dress code. Tajemnice męskiej elegancji, Olszanica 2012 (tu: Wstęp, Co to jest dress code?, Jak traktować modę?, Jak budować własny styl?)

- Film o sztuce autoprezentacji i kreowaniu wizerunku w życiu publicznym.

4. Przestrzeń miejska – ulice, place, budynki, mosty

Lektury:

- Ewa Rewers, Ontologia światła: w stronę elektropolis, Ontologia między-przestrzeni: połączenie/zanurzenie, [w:] Tejże, Postpolis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005

- Aleksandra Robakowska, Jarosław Trybuś, Od Zamku do Browaru. O architekturze Poznania ostatnich stu lat, Poznań 2005 (tu: rozdz. 5. Okrąglak – skandal nowoczesności, rozdz. 7. Przełom spóźnionego postmodernizmu. Architektura Poznania lat 90., rozdz. 9. Wokół Arsenału, rozdz. 10. Nostalgia i nowoczesność. Architektoniczny krajobraz współczesnego Poznania).

- Architektura i urbanistyka Poznania w XX wieku, pod red. Teresy Jakimowicz, Poznań 2005 (tu: Wstęp. Dziedzictwo i balast historii)

Przykłady – układy przestrzenne różnych miast.

5. Miejskie krajobrazy – zieleńce, parki, skwery

Lektury:

- Ewa Rewers, Po-wolna przestrzeń, [w:] Czas przestrzeni, red. Krystyna Wilkoszewska, współpraca Jakub Petri, Kraków 2009

- Siegfried Lenz, Wpływ krajobrazu (landszaftu) na człowieka, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. Ewa Rewers, seria Horyzonty Nowoczesności, Kraków 2010

- Hortiterapia – wybrane artykuły w formie pdf-ów.

6. Miasto – przestrzeń doświadczenia – pamięć miejsc

- Piotr Winskowski, Architektura jako przestrzenny zapis wartości. O pomnikach i miejscach pamięci, [w:] Estetyczne przestrzenie, red. Piotr Kawiecki i Józef Tarnowski, Gdańsk 2005

- Jacek Friedrich, O wartości architektonicznej miasta na przykładzie Gdańska, [w:] Estetyczne przestrzenie…

- Zuzanna Dziuban, Między „miastem jako doświadczeniem” a „miastem doświadczenia” – przestrzenności miejskiego doświadczenia kulturowego, [w:] Kulturowe studia miejskie, red. nauk. Ewa Rewers, Marianna Michałowska, Studia Kulturoznawcze 1 (5)/2014, Wydział Nauk Społecznych UAM 2014

- Teresa Pękala, Czas miniony jako doświadczenie przestrzeni, [w:] Czas przestrzeni…

7. Przestrzenie sztuki a kategoria przestrzenności w sztuce

Lektury: [w:]

- Jolanta Dąbkowska-Zydroń, Okno – przejście w niewiadome, [w:] Estetyczne przestrzenie współczesności, pod red. Anny Zeidler-Janiszewskiej, Warszawa 1996

- Piotr Schollenberger, Przestrzeń w doświadczeniu estetycznym dzieła sztuki, [w:] Czas przestrzeni…

- Marianna Michałowska, Fotografia i miasto – dyskurs spojrzenia, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta…

- Graham Clarke, Miasto w fotografii, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta…

8. Teatr w miejscach nieteatralnych

Lektury: [w:]

- Teatr w miejscach nieteatralnych, pod red. Juliusza Tyszki, Poznań 1998 (tu: Wstęp)

- Violetta Sajkiewicz, Między doświadczeniem życia a estetyką. Przestrzeń miasta we współczesnym teatrze polskim, [w:] Czas przestrzeni, red. Krystyna Wilkoszewska, współpraca Jakub Petri, Kraków 2009

- Juliusz Tyszka, Miasto jako teatr i przestrzeń teatralna – palimpsest problemów i terminów, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta…

9. Sztuka w przestrzeni publicznej – na miejskich ulicach, placach, w parkach

Lektury: [w:]

- Grzegorz Dziamski, Sztuka w przestrzeni publicznej. Pytanie o granice sztuki, [w:] Czas przestrzeni…

- Grzegorz Dziamski, Artystyczne interwencje w przestrzeń miejską, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta…

- Agnieszka Gralińska-Toborek, All my city In Graffiti – czyli o bombardowaniu przestrzeni miejskiej, [w:] Czas przestrzeni…

- Michael North, Sfera publiczna jako rzeźba. Od Civitas Dei do ornamentu z ludzkiej masy, [w:] Pisanie miasta. Czytanie miasta…

10. Estetyka ekspozycji

Lektury: [w:]

- Maria Popczyk, 2.5. Estetyzacja środowiska przyrody, 3.5. Ekspozycja muzealna: środowisko praktyk artystycznych, [w:] Tejże, Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych: artefakty przyrody i dzieła sztuki, Kraków 2008

- Marta Rusnak, Współczesne estetyczne koncepcje ekspozycji a zachowanie wartości adaptowanego obiektu poprzemysłowego, pdf.

11. Kategoria pustki w przestrzeni miasta, ogrodu, sztuki

Lektury:

- Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera, Antropologia pustych przestrzeni, [w:] Pisanie miasta. Czytanie miasta,

- Monika Bakke, Przeciw pustce – sztuka pamiętająca materialność powietrza, [w:] Czas przestrzeni…

- Zuzanna Dziuban, Atopia – poza miejscem i „nie-miejscem”, [w:] Czas przestrzeni…

- Marcin Skorek, Ekrany pustki w kulturze Japonii, [w:] Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, red. Andrzej Gwóźdź i Piotr Zawojski, Kraków 2002

12. Przestrzenie medialne i wirtualne

Lektury:

- Piotr Zawojski, Czas cyberprzestrzeni, [w:] Czas przestrzeni…

- Andrzej Gwóźdź, Przestrzenie miejskości – od kina jako sztuki miasta do interpolis nowych mediów, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta…

- Jörg Döring, Fasady medialne. O konstrukcji przestrzeni społecznych poprzez display, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta…

- Piotr Winskowski, Wirtualne półtrwanie architektury, [w:] Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Kraków 2005

13. Przestrzeń zmysłowo doświadczana. Antropologia zmysłów

Lektury:

- Weronika Maćków, Miasto zmysłów – o afektywnym doświadczaniu przestrzeni, [w:] Kulturowe studia miejskie…

- Lidia Pasik, Rytmoanaliza ulicy Św. Marcin, [w:] Kulturowe studia miejskie…

- Andrzej Zaporowski, Ja lub ja, albo pejzaż zza szyby miejskiego autobusu, [w:] Przestrzeń, filozofia i architektura, red. Ewa Rewers, seria Studia Kulturoznawcze, Poznań 1999

- Anna Zeidler-Janiszewska, Dryfujący flaneur, czyli o sytuacjonistycznej transformacji doświadczenia miejskiej przestrzeni, [w:] Przestrzeń, filozofia i architektura…

14. Spacer zmysłowy w przestrzeni miasta – warsztat

15. Prezentacja projektów badawczych studentów i podsumowanie zajęć.

Literatura:

- Architektura i urbanistyka Poznania w XX wieku, pod red. Teresy Jakimowicz, Poznań 2005.

- Blein Bernard, Umysł i ciało – podstawy twojego sukcesu, [w:] Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Warszawa 2010.

- Czas przestrzeni, red. Krystyna Wilkoszewska, współpraca Jakub Petri, Kraków 2009.

- Estetyczne przestrzenie, red. Piotr Kawiecki i Józef Tarnowski, Gdańsk 2005.

- Estetyczne przestrzenie współczesności, pod red. Anny Zeidler-Janiszewskiej, Warszawa 1996.

- Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Kraków 2005.

- Kulturowe studia miejskie, red. nauk. Ewa Rewers, Marianna Michałowska, Studia Kulturoznawcze 1 (5)/2014, Wydział Nauk Społecznych UAM 2014.

- Łoszewski Krzysztof, Dress code. Tajemnice męskiej elegancji, Olszanica 2012 (tu: Wstęp, Co to jest dress code?, Jak traktować modę?, Jak budować własny styl?).

- Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. Ewa Rewers, seria Horyzonty Nowoczesności, Kraków 2010.

- Pisanie miasta. Czytanie miasta, red. Anna Zeidler-Janiszewska, Poznań 1997.

- Popczyk Maria, Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych: artefakty przyrody i dzieła sztuki, Kraków 2008.

- Przestrzeń, filozofia i architektura, red. Ewa Rewers, seria Studia Kulturoznawcze, Poznań 1999.

- Rewers Ewa, Postpolis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005.

- Robakowska Aleksandra, Trybuś Jarosław, Od Zamku do Browaru. O architekturze Poznania ostatnich stu lat, Poznań 2005.

- Rusnak Marta, Współczesne estetyczne koncepcje ekspozycji a zachowanie wartości adaptowanego obiektu poprzemysłowego, pdf.

- Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, red. Andrzej Gwóźdź i Piotr Zawojski, Kraków 2002.

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie projektu badawczego dotyczącego estetyki przestrzeni na jeden z trzech wybranych tematów:

Jak estetyka przestrzeni wpływa na formy spędzania wolnego czasu

Jak estetyka przestrzeni publicznej wpływa na ludzkie zachowania

Jak estetyka przestrzeni ekspozycji wpływa na odbiór dzieła sztuki / spektaklu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.