Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ancient World in Visual Arts

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-AP-AWV
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ancient World in Visual Arts
Jednostka: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
oferta AMU-PIE na semestr letni
oferta AMU-PIE na semestr zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów śródziemnomorskich w j. angielskim (st. magisterskie)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku studiów śródziemnomorskich w języku angielskim (st. mag.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Cele kształcenia:

Course aims:

- to gain knowledge of origins and development of ancient themes in the history of visual arts,

- to gain knowledge of political and social influences on the works of art using antiquity as their main subject,

- to develop the ability of interpretation of the most important works of art based on ancient literature and history,

- to develop research skills in the field of diverse levels of intertextual and cultural relationships: persons, genres, motifs, and selected problems.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

General familiarity with antiquity.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Lecture with a multimedia presentation, interactive lecture, discussions, sound and/or video demonstration.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

5

Pełny opis:

Course learning content:

- introduction: definitions and clarifications; "visuality" in antiquity, ancient culture as a subject matter and as a formal source of inspiration in visual arts,

- ancient inspirations in painting from early Christian art to Francis Bacon anc Cy Twombly,

- ancient inspirations in sculpture from early Christian art to Igor Mitoraj,

- antiquity in new visual media: AES+F, Eleanor Antin, Blemobill, NeSpoon…,

- antiquity-inspired fashion, design and applied arts,

- ancient myth and history in graphic novels.

Literatura:

Reading list:

Texts selected by the teaching staff (e.g. A Companion to Classical Receptions. Ed. L. Hardwick, Ch. Stray. Malden 2008; Classics for All: Reworking Antiquity in Mass Culture. Ed. D. Lowe, K. Shahabudin. Newcastle 2009; The Classical Tradition. Ed. A. Grafton, G.W. Most, S. Settis, Cambridge 2010; Classics and comics. Ed. G. Kovacs, C.W. Marshall. Oxford 2011; Son of Classics and Comics. Ed. G. Kovacs, C.W. Marshall. Oxford 2016; A Companion to Ancient Greece and Rome on Screen. Ed. A.J. Pomeroy. Malden 2017; R. Warren, Art Nouveau and the Classical Tradition. London-Oxford-New York 2017).

Efekty uczenia się:

On successful completion of this course, a student will be able to:

- describe the relations between the antiquity and the visual arts,

- define the role of the works of art about antiquity in social and political life,

- see and evaluate the rules and principles applied in the works of art referring to antiquity,

- see and evaluate the evolution of concepts, attitudes and emotions of the works of art against the background of their times,

- account for the contribution of ancient literature and culture into the formation and development of modern culture.

Metody i kryteria oceniania:

Grade system:

very good (bdb; 5,0): very good knowledge and understanding of the relationships between ancient literature/culture and visual arts; ability to provide examples; very high skill at critical reading and at evaluating the influence of antiquity, as well as its role in individual works; very good knowledge of relationships of subject matter, ideas and genre obtaining in ancient literature.

good plus (+db; 4,5): as above, except for minor inefficiencies and inaccuracies.

good (db; 4,0): good knowledge and understanding of the relationships between ancient literature/culture and visual arts; ability to provide examples; rather high skill at critical reading and at evaluating the influence of antiquity, as well as its role in individual works; good knowledge of relationships of subject matter, ideas and genre obtaining in ancient literature.

satisfactory plus (+dst; 3,5): satisfactory knowledge and understanding of intertextual relationships between ancient literature/culture and visual arts; ability to provide examples; satisfactory skill at critical reading and at evaluating the influence of antiquity, as well as its role in individual works; satisfactory knowledge of relationships of subject matter, ideas and genre obtaining in ancient literature.

satisfactory (dst; 3,0): basic knowledge and understanding of intertextual relationships between ancient literature/culture and visual arts; ability to provide examples; basic skill at critical reading and at evaluating the influence of antiquity, as well as its role in individual works; basic knowledge of relationships of subject matter, ideas and genre obtaining in ancient literature.

unsatisfactory (ndst; 2,0): unsatisfactory knowledge and understanding of intertextual relationships between ancient literature/culture and visual arts; unsatisfactory skill at critical reading and at evaluating the influence of antiquity, as well as its role in individual works; unsatisfactory knowledge of relationships of subject matter, ideas and genre obtaining in ancient literature.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Piętka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piętka
Prowadzący grup: Radosław Piętka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)