Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ancient Philosophy of Mind

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-AP-APM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ancient Philosophy of Mind
Jednostka: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
oferta AMU-PIE na semestr letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Cele kształcenia:

Module aim

- to gain knowledge of ancient concepts of mind, intellect, soul etc. on the wider basis of ancient philosophical theories,

- to gain knowledge of the epistemological and psychological problems discussed in ancient philosophical texts,

- to understand the basic philosophical problems concerning mind and cognition,

- to be able to link the ancient theories of mind to the modern body-mind problem and to see the relevance of ancient ideas to modern philosophical discussions.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

The knowledge of ancient Greek language is not necessary to participate in the course. Previous knowledge of the ancient philosophy is not required either. All students interested in the origins of modern European culture are welcome.

Pełny opis:

Week 1: Introduction into the philosophy of mind.

Week 2: Psychology in the Greek archaic epics (1).

Week 3: Psychology in the Greek archaic epics (2).

Week 4: Pre-Socratic ideas concerning the human and divine mind (1).

Week 5: Pre-Socratic ideas concerning the human and divine mind (2).

Week 6: Plato’s philosophy of mind (1).

Week 7: Plato’s philosophy of mind (2).

Week 8: Aristotle’s philosophy of mind (1).

Week 9: Aristotle’s philosophy of mind (2).

Week 10: Stoic concept of mind (1).

Week 11: Stoic concept of mind (2).

Week 12: Epicurean concept of mind (1).

Week 13: Epicurean concept of mind (2).

Week 14: Mind in Plotinus (1).

Week 15: Mind in Plotinus (2).

Literatura:

Bremmer J., The early Greek concept of soul, Princeton 1983.

Long H.S., A Study of the Doctrine of Methempsychosis in Greece from Pythagoras to Plato, Princeton 1948.

Frede, D. & Burkhard, R. (eds.), Body and Soul in Ancient Philosophy. Berlin - New York, Walter de Gruyter 2009.

Long, A. A. Greek Models of Mind and Self; Revealing antiquity; Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts, 2015.

Annas, J., Hellenistic Philosophy of Mind; Hellenistic culture and society; University of California Press: Berkeley, 1992.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Marcinkowska-Rosół
Prowadzący grup: Maria Marcinkowska-Rosół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)