Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ancient Myths in Culture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-AP-AMCU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ancient Myths in Culture
Jednostka: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
oferta AMU-PIE na semestr letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Cele kształcenia:

Module aim:

Effects of education – skills and competences: Student is able to: define and use listed concepts; understand reception and transformation (esp. Christianization) of chosen classical myths in early modern and modern culture; describe cultural history of chosen myths; compare using and meaning of myths in various works (literature, painting, theater, opera, film).

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Basic knowledge of Classical Mythology.

Pełny opis:

Week 1: Theoretical principles of mythography and reception studies.

Week 2: Philosophical, social and cultural context of early modern and modern using of mythology. Christianization.

Week 3: Myth and its reception I: Orpheus and Eurydice.

Week 4: Myth and its reception II: Ulysses.

Week 5: Myth and its reception III: Dido and Aeneas.

Week 6: Myth and its reception IV: Apollo and Hyacinthus.

Week 7: Myth and its reception V: Apollo and Daphne.

Week 8: Myth and its reception VI: Oedipus.

Week 9: Myth and its reception VII: Electra.

Week 10: Myth and its reception VIII: Helen of Troy.

Week 11: Myth and its reception IX: Lucretia.

Week 12: Myth and its reception X: Ariadne on Naxos.

Week 13: Myth and its reception XI: Iphigenia.

Week 14: Myth and its reception XI: Myths in Aristophanes’ Birds.

Week 15: Myth and its reception XII: Conclusion and final remarks.

Literatura:

Robert A. Segal., Myth: Very Short Introduction, Oxford Univ. Press 2004.

The Cambridge Companion to Greek Mythology, ed. Roger D. Woodard, Cambridge Univ. Press 2007 (chapters: 2, 4, 5, 12, 13, 14, 16).

H. David Brumble, Classical Myths and Legends in Middle Ages and Renaissance, Greenwood Press 1998 (selected entries).Information on where to find course materials: the library of Polish and Classical Philology Faculty (other information will be provided by teachers during classes).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Urbański
Prowadzący grup: Piotr Urbański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)