Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-MAGU-22
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Przedmioty obowiązkowe dla 4 semestru programu DU-CHB
Przedmioty obowiązkowe dla 4 semestru programu DU-CHK
Przedmioty obowiązkowe dla 4 semestru programu DU-CHM
Przedmioty obowiązkowe dla 4 semestru programu DU-CHO
Przedmioty obowiązkowe dla 4 semestru programu DU-CHSD
Punkty ECTS i inne: 19.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Barałkiewicz, Monika Bilska-Markowska, Iwona Binkowska, Romualda Bregier-Jarzębowska, Bogumił Brycki, Lech Celewicz, Maria Chrzanowska, Agata Dąbrowska, Anna Dembska, Beata Dudziec, Marcin Frankowski, Rafał Frański, Anna Gąsowska, Błażej Gierczyk, Agata Głuszyńska, Joanna Gościańska, Tomasz Grzyb, Hanna Gulińska, Anetta Hanć, Zbigniew Hnatejko, Marcin Hoffmann, Grzegorz Hreczycho, Adam Huczyński, Agnieszka Janiak, Beata Jasiewicz, Renata Jastrząb, Karol Kacprzak, Marcin Kaźmierczak, Anna Komasa, Henryk Koroniak, Artur Kowalski, Ireneusz Kownacki, Mieczysław Kozłowski, Ewa Krystkowiak, Maciej Kubicki, Joanna Kurczewska, Iwona Kurzyca, Marcin Kwit, Bogusława Łęska, Teresa Łuczak, Hieronim Maciejewski, Mariusz Majchrzak, Bronisław Marciniak, Bogdan Marciniec, Przemysław Niedzielski, Izabela Nowak, Piotr Nowicki, Violetta Patroniak, Piotr Pawluć, Mariusz Pietrowski, Robert Pietrzak, Donata Pluskota-Karwatka, Tomasz Pospieszny, Wiesław Prukała, Piotr Przybylski, Magdalena Rapp, Iwona Rykowska, Grzegorz Schroeder, Marek Sikorski, Paweł Skowronek, Izabela Sobczak, Tadeusz Sobczyński, Artur Stefankiewicz, Anna Szwajca, Joanna Świetlik, Włodzimierz Urbaniak, Monika Wałęsa-Chorab, Rafał Wawrzyniak, Hanna Wójtowicz-Rajchel, Michał Zieliński, Anetta Zioła-Frankowska, Maria Ziółek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Barałkiewicz, Elżbieta Bartoszak-Adamska, Iwona Binkowska, Romualda Bregier-Jarzębowska, Bogumił Brycki, Agata Dąbrowska, Beata Dudziec, Agnieszka Feliczak-Guzik, Marcin Frankowski, Rafał Frański, Dawid Frąckowiak, Anna Gąsowska, Joanna Gościańska, Anetta Hanć, Agnieszka Held, Grzegorz Hreczycho, Adam Huczyński, Ewa Janiszewska, Aldona Jankowska, Beata Jasiewicz, Renata Jastrząb, Małgorzata Kaczmarek, Andrzej Katrusiak, Anna Komasa, Jacek Komasa, Izabela Komorowicz, Henryk Koroniak, Iwona Kowalczyk, Ireneusz Kownacki, Iwona Kurzyca, Marcin Kwit, Stefan Lis, Bogusława Łęska, Teresa Łuczak, Hieronim Maciejewski, Bronisław Marciniak, Andrzej Molski, Przemysław Niedzielski, Izabela Nowak, Martyna Nowak, Piotr Nowicki, Violetta Patroniak, Piotr Pawluć, Mariusz Pietrowski, Robert Pietrzak, Donata Pluskota-Karwatka, Izabela Pospieszna-Markiewicz, Tomasz Pospieszny, Robert Przekop, Magdalena Rapp, Czesław Rudowicz, Iwona Rykowska, Marek Sikorski, Tadeusz Sobczyński, Artur Stefankiewicz, Anna Szwajca, Arkadiusz Szymański, Marcin Śmiglak, Joanna Świetlik, Maciej Trejda, Włodzimierz Urbaniak, Jędrzej Walkowiak, Monika Wałęsa-Chorab, Rafał Wawrzyniak, Maciej Zalas, Michał Zieliński, Anetta Zioła-Frankowska, Patrycja Żak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Andrzejewski, Danuta Barałkiewicz, Elżbieta Bartoszak-Adamska, Bogumił Brycki, Agata Dąbrowska, Beata Dudziec, Agnieszka Feliczak-Guzik, Marcin Frankowski, Rafał Frański, Joanna Gościańska, Anetta Hanć, Marcin Hoffmann, Agnieszka Janiak, Beata Jasiewicz, Mariusz Jaskólski, Renata Jastrząb, Małgorzata Kaczmarek, Anna Komasa, Henryk Koroniak, Iwona Kowalczyk, Ireneusz Kownacki, Mieczysław Kozłowski, Ewa Krystkowiak, Iwona Kurzyca, Anna Lewandowska-Andrałojć, Stefan Lis, Bogusława Łęska, Teresa Łuczak, Przemysław Niedzielski, Izabela Nowak, Piotr Nowicki, Waldemar Nowicki, Violetta Patroniak, Piotr Pawluć, Robert Pietrzak, Donata Pluskota-Karwatka, Tomasz Pospieszny, Piotr Przybylski, Iwona Rykowska, Krystyna Seifert, Izabela Sobczak, Tadeusz Sobczyński, Krzysztof Staninski, Artur Stefankiewicz, Arkadiusz Szymański, Marcin Śmiglak, Joanna Świetlik, Maciej Trejda, Jędrzej Walkowiak, Justyna Walkowiak-Kulikowska, Monika Wałęsa-Chorab, Maciej Zalas, Patrycja Żak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)