Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aspekty prawne stosowania preparatów kosmetycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-APSKL Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Aspekty prawne stosowania preparatów kosmetycznych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Aspekty prawne dystrybucji i stosowania kosmetyków: ustawa o kosmetykach i jej harmonizacja z Dyrektywą Europejską (ED). Rozporządzenia dotyczące substancji zawartych w kosmetykach: (a) substancje, których stosowanie w kosmetykach jest niedozwolone, (b) substancje dozwolone do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonej ilości, zakresie i warunkach stosowania, (c) dozwolone barwniki, (d) dozwolone substancje konserwujące, (e) substancje promieniochronne dozwolone do stosowania w kosmetykach. Treść etykiet opakowań kosmetyków; wzory znaków graficznych, kody kreskowe. Ustawodawstwo dotyczące badań i certyfikacji. Podstawy prawne dotyczące oceny jakości (czystość chemiczna i mikrobiologiczna). Nadzór nad kosmetykami: Krajowy System Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu; Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Higieny.

Pełny opis:

Przekazanie wiadomości z zakresu prawnych aspektów dystrybucji i stosowania kosmetyków. Zapoznanie się z Ustawą o Kosmetykach oraz jej aktualnymi nowelizacjami. Poznanie substancji, których stosowanie w kosmetykach jest niedozwolone lub dozwolone wyłącznie w ograniczonej ilości, zakresie i warunkach stosowania. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Po zakończeniu przedmiotu student powinien wykazać się: 1. Wiedzą i zrozumieniem nt. regulacji prawnych z zakresu stosowania i dystrybucji kosmetyków. 2. Zdolnością odczytywania treści etykiet opakowań kosmetyków. 3. Umiejętnością doboru surowców, środków i substancji bazowych dla uzyskana właściwej funkcji środka kosmetycznego. 4. Wiedzą i zrozumieniem podziału substancji kosmetycznych oraz metod oceny ich jakości.

Literatura:

1) H. Gertig, Regulacje prawne w kosmetyce,WUM, Poznań, 2007

2) Ustawa z dn. 30.03.2001 r. o kosmetykach

3) B. Kurzępa, "Ustawa o kosmetykach z komentarzem", Wyd.TNOiK, Toruń 2009

4) Rozporządzenie Min. Zdrowia z 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii produktów będących kosmetykami Dz.U. 2003 nr 125 poz. 1168; z 25 maja 2004 r. Dz.U. 2004 nr 138 poz. 1471; z 30 marca 2005 r. Dz.U. 2005 nr 72 poz. 642 ze zmianami; z 24 maja 2002 r. Dz.U. 2002 nr 69 poz. 644 ze zmianami; z 23 grudnia 2002 r. Dz.U. 2003 nr 09 poz. 107 ze zmianami

5) Dyrektywa Rady 76/768/EWG z dn. 27.07.1976 r. (Dz. U. L 262 z 27.9.1976, str. 169) i zmieniające je dyrektywy: 2006/65/WE z dn. 19.07. 2006 r. , 2007/54/WE z dn. 29.08.2007 r.; zalecenie komisji z dn. 7.06. 2006 r; Decyzja Komisji z dn. 9.02. 2006 r. zmieniająca decyzję 96/335/WE ustanawiającą wykaz i powszechne nazewnictwo składników stosowanych w produktach kosmetycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusława Łęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusława Łęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusława Łęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusława Łęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.